Społeczeństwo otwarte - strona 5

Platon - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 196
Wyświetleń: 917

a Jaegerem. Karl Popper w książce Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie (1945) określa platońską koncepcję...

Ruchliwość społeczna - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

społeczeństwem otwartym, to znaczy takim, w którym awans jednostkowy lub grupowy jest nie tylko w szerokim...

Portret dzisiejszej młodzieży

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

ministrów, nowa morfologia społeczna naszych społeczeństw, otwarta struktura - integruje nowe węzły...

Nierówności społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Hubert Kryczka
 • Socjologia administracji
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2926

zbiorowość Społeczeństwo otwarte - awans jednostkowy lub grupowy nie tylko możliwy, ale silnie kulturowo...

Wykład - Reżim polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

ustrojowych państwa. W konsekwencji mają prowadzić do społeczeństwa otwartego, demokratycznego i wolnościowego...

Liberalizm- wypracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3703

sposobu osiągania własnego szczęścia. Społeczeństwo liberalne jest nazywane społeczeństwem otwartym. Fazy...