Socjalizacja pierwotna przykłady - strona 3

Rodzaje socjalizacji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1918

Opisz rodzaje socjalizacji / pierwotna, wtórna, resocjalizacja Socjalizacja pierwotna - człowiek...

Słabe ogniwa socjalizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1274

socjalizacji początkowej są to grupy pierwotne ‐ rodzina, grupa rówieśnicza, wspólnota lokalna. Później szkoła...

Socjalizacja wtórna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1393

, w której bezpośrednio nie uczestniczy. W porównaniu z socjalizacją pierwotną socjalizacji wtórnej podlega mniejszy ład...

Socjalizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

przebiega w dwóch etapach: socjalizacji pierwotnej i wtórnej. Socjalizacja jest procesem trwającym...

Socjologia - materiały z wykładów

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska
 • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2016

na sytuacje czy partnera, potrafimy abstrakcyjnie wyodrębnić reguły gry Odmiany socjalizacji: 1. Pierwotna...

Socjologia - Stosunki społeczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

i myślenia innych. Rodzaje socjalizacji: o Pierwotna (początkowa) – dokonuje się w pierwotnych warunkach...