Proces socjalizacji i jego podstawowe mechanizmy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces socjalizacji i jego podstawowe mechanizmy- opracowanie - strona 1 Proces socjalizacji i jego podstawowe mechanizmy- opracowanie - strona 2 Proces socjalizacji i jego podstawowe mechanizmy- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Proces socjalizacji i jego podstawowe mechanizmy.
Pojęcie socjalizacji należy do podstawowych pojęć socjologicznych. Wykorzystywane bywa przede wszystkim do wyjaśniania procesu rozwoju osobowości człowieka i wyodrębniania jej poszczególnych stadiów rozwojowych. W szerszym znaczeniu socjalizacja rozumiana jest jako "(...) całokształt procesów wzajemnych oddziaływań jednostki i jej środowiska społeczno - kulturowego, trwających przez całe jej życie i obejmujących zarówno przyswajanie sobie wymogów tego środowiska i przystosowywania się do nich, jak też i przekształcanie go w rezultacie własnych działań. Szeroko rozumiane pojęcie socjalizacji obejmuje m.in. proces akulturacji, czyli przekazywanie dziedzictwa kulturowego zbiorowości z pokolenia na pokolenie, a także procesy -wychowania" (...)"'. Przy czym procesy wychowania mają wyraźnie intencjonalny charakter i związane są z kształtowaniem osobowości człowieka ze względu na przyjęte w danej grupie czy szerszej zbiorowości ideały i wzory osobowe. W węższym rozumieniu pojęcia socjalizacja odnoszone jest do wczesnego okresu rozwoju jednostki, kiedy to dziecko wprowadzane jest w życie społeczne, zapoznaje się z jego normami i regułami postępowania. Niektórzy autorzy rozumiejąc socjalizację jako wszechstronne i zwarte wprowadzanie jednostki w obiektywny świat społeczny lub jakiś jego obszar, podkreślając wyraźnie, iż jednostka staje się członkiem społeczeństwa dopiero po osiągnięciu pewnego stopnia socjalizacji. Stąd też próba spojrzenia na proces socjalizacji głównie jako na proces ontogenezy czyli rozwoju osobniczego. Proces ten składa się jak gdyby z dwóch etapów: socjalizacji pierwotnej i socjalizacji wtórnej.
Socjalizacja pierwotna to okres, który jednostka przechodzi w dzieciństwie i który pozwala się jej stać istotą społeczną w pełnym tego słowa znaczeniu. Socjalizacja wpływając na rozwój jednostki, kształtuje wszystkie podstawowe elementy jej osobowości "(...) przystosowuje (...) do życia w zbiorowości, umożliwia im porozumiewanie się i inteligentne działanie w jej ramach, uczy jak się trzeba zachowywać, by osiągnąć cele życiowe. Przede wszystkim zaś dzięki procesowi socjalizacji jednostka:
zdobywa umiejętności kontrolowania swych popędów i potrzeb a zarazem zaspakajania ich w społecznie aprobowanej formie i w określonym czasie;
zdobywa umiejętności (uczy się) w zakresie pełnienia różnorodnych ról społecznych (syna, kolegi, przyjaciela, ucznia) a więc umiejętności wchodzenia w interakcje z innymi i w złożony proces symbolicznego komunikowania się (głównie dzięki opanowaniu języka, symboli danej kultury);
kształtuje zarówno swoje sposoby odczuwania i wyrażania swych emocji jak i sposoby postrzegania, ujmowania otaczającej ją rzeczywistości społecznej i fizycznej;


(…)

… jednostkę w życie społeczne, tzw. "znaczący inni", wprowadzają ją w sposób zapośredniczony; poprzez własne doświadczenia i ich miejsce w strukturze społecznej. Ze względu jednak na fakt, iż socjalizacja pierwotna odbywa się w tzw. grupach pierwotnych, które określone są(Ch.Cooley) "piastynkami natury ludzkiej" (rodzina, grupa równieśnicza, sąsiedzka, zabawowa itp.), jest ona zarazem procesem dokonującym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz