Sobór powszechny - strona 4

Historia kondyfikacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

¹ pracê nad prawem dla Koœcio³ów Wschodnich do zakoñczenia zwo³anego przez siebie Soboru Powszechnego. d...

Monarchia stanowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896

, zgromadzenia zakonne, sobory powszechne - miały wpływ na rozwój zgromadzeń stanowych Zasada reprezentacji...

Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

. Wkrótce po tym załamaniu sił twórczych i fizycznych Tomasza polecono mu udać się na sobór powszechny...

Cyryl Jerozolimski - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

Konstantynopolitańskim I. W 382 roku, podczas sesji uzupełniającej pierwszego Soboru Powszechnego w Konstantynopolu...

Wstęp do sakramentów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1491

§ 1 KKKW) także na soborze powszechnym, w którym biorą udział (kan. 339 § 1 KPK; kan. 52 § 1 KKKW...

Historia państwa i prawa - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1162

postanowienia soborów powszechnych) Ustawodawstwo papieskie W związku z tak dużą różnorodnością źródeł...

Historia Kościoła - opracowanie - Lutr

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Babiński
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

także soborów powszechnych, gdyż jedynym i nieomylnym źródłem wiary jest Pismo Święte. Jego zasada sola...

Spowiednik - podstawy doktrynalno-historyczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Sobór Powszechny we Florencji (1438-1445) w Dekrecie dla Ormian (1439), stanowił m. in., że szafarzem...