Smoła - strona 16

Choroby człowieka - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

promieniotwórczymi, truciznami przemysłowymi, smarami, smołą, farbami b) wiele chorób wiąże się z wykonywanym...

Magazynowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2023

zalicza się: zbiorniki stalowe naziemne i podziemne do magazynowania cieczy (materiałów pędnych, smoły...

Opracowanie zagadnień na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Przemysław Kisiel
 • Chemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2541

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. W środowisku pochodzą z niepełnych produktów spalania (smoła, sadza, gazy...

Produkcja energii a środowisko

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

) • • • • węgiel kamienny i brunatny ropa naftowa łupki bitumiczne naturalne bituminy (smoły i piaski bitumiczne...

Piroliza odpadów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Szpadt
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1407

temp 400-700 °C (powstaje przy tym duża ilość smoły i oleju a mało gazu pirolitycznego) piroliza...

Powłoki malarskie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

aromatyczne to homologi benzenu o różnych temperaturach wrzenia, otrzymywane z destylacji smoły. Są to: ksylen...

Stropy - podział i charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3038

się środkiem grzybobójczym i okłada papą albo powleka smołą, przy czym czoło belki naleŜy pozostawić odkryte...

Ceramika - ćwiczenia

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1449

oraz wiazana smołą ( albo spoiwem organicznym). Po uformowaniu w temp. Ok. 1550C ogniotrwałość zwykła...