Historia technik budowania materiał z ćwiczeń do kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4655
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia technik budowania materiał z ćwiczeń do kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

pdf i ma 5 stron. Porusza zagadnienia takie jak: Witruwusz, Leon Bapttista Alberti, Andrea Palladio, przygotowanie budulca, użycie cegieł, rodzaje cegieł w średniowieczu, wątek, wendyjski, wendyjski wątek ozdobny, gotycki, wątek holenderski, wątek kowadełkowy, wątek krzyżykowy (wenecki), wątek forteczny (angielski), starożytne wątki kamienne, zabezpieczanie, odsłonięcie, rekompozycja, konserwacja, restauracja, przemieszczenie, reintegracja, integracja, odbudowa, restytucja.

N AJWCZESNIEJSZE POLSKIE DOKUMENTY PISANEDOTYCZĄCE BUDOWNICTWA MUROWANEGO  POCHODZĄ Z XIV:- rachunki za roboty budowlane- kroniki - roczniki- księgi inwentarzowe- księgi administracyjne- opisy budowy
27-13 r.p.n.e. WITRUWIUSZ â€“ materiały przydatne do budowy, technologie wytwarzania, konstruowanie wątków murowych z cegły i kamienia, funkcje elementów konstrukcji: fundamentów, filarów, łuków, przypór, wykorzystanie drewna
PIERWSZY I DRUGI UKŁAD PROPORCJI CZŁOWIEKA WEDŁUG WITRUWIUSZAMODUŁY I PROPORCJE W ÅšWIĄTYNIACH WEDŁUG WITRUWIUSZA
•(1404-1472) LEON BAPTTISTA ALBERTI:Reguły kompozycyjne przy projektowaniu i wykonaniu konstrukcji murowanychWytyczne do dla określania koniecznych wymiarów nośnych elementów budynkuMatematyka i geometriaAnaliza pracy ustroju na modeluWyznaczenia kształtu przekroju i wymiarów liczbowych
(1508 – 1580) ANDREA PALLADIOMetoda ustalania bezpiecznych wymiarów elementów konstrukcyjnych budowli murowanychSposoby obciążania Å›cian i przytrzymywania ich konstrukcjami przekryć, aby nie uległy odchyleniu i zawaleniuWytyczne konstruowania przekroju Å‚uków i ich podpór w zależności od parametrów geometrycznych ( strzałki Å‚uku, rozpiętości)Sposoby wyznaczania grubości filarów metodą wykreślną.
Leon Baptysta Alberti: Na sztuke budowania sk a
ł da si  6 el
ę
ementów:
• okolica [regio] - miejsce, w którym chcemy budować• obszar [area] â€“ część okolicy wydzielona murem, miejsce, w budynku po którym się chodzi• podział [partitto] - rozdzielenie obszaru na mniejsze części
• Å›ciana [paries] â€“ mur zamykający pustą przestrzeń wewnętrzną
• przekrycie [tectum]– najwyższa część budynku, ale także stropy, sklepienia kolebkowe, sklepienia zwykłe itd.• otwór [aperitto] â€“ wszystkie miejsca w budynku, przez które możemy dostawać się do wnętrza lub z niego wychodzić
PRZYGOTOWANIE BUDULCA â€“ DREWNO
- Å›cinanie na wiosnę osłabia soki i Å‚atwo Å›ciągnąć korę,- Å›cinanie zimą zabezpiecza przed owadami- Witruwiusz: jesienią, po dojrzeniu nasion, nacinanie,okorowanie- Zabezpieczanie przed owadami: smarowanie krowimi odchodami Å›ciętych przekrojów- Zabezpieczenie przed wilgocią: smarowanie smołą,oliwą /też przed dymem w trakcie palenia/- Zabezpieczenie przed ogniem: smarowanie lepem z jemioły lub ałunem
MASOWE UÅ»YCIE CEGIEŁ DATUJE SIĘ OD 1 W N.ECEGŁA RZYMSKA:•KWARDATOWA•STOSUNKOWO PŁASKA /NAJWIĘKSZE: 58X58X4 CM/•W STAROÅ»YTNEJ GRECJI I RZYMIE CEGŁĘ WYKORZYSTYWANO DO BUDOWY 

(…)

… lub wydobyte z gruzów liczne fragmenty wyposażenia
drzwi, okna, portale, kominki, okucia, meble, obrazy, okucia. W słowniku-restytucjaodtworzenie, przywrócenie dawnego stanu, lecz
również naprawienie szkody lub uchylenia krzywdzącej decyzji, w przypadku Zamku i
zburzenia go, jako symbolu historii i kultury polskiej. Istnieje pogląd , że restytucja
leży na peryferiach konserwacji i powinno się ją stosować…
…, ŁUKÓW, SKLEPIEŃ.
•STOSOWANO GRUBE ZAPRAWY WAPIENNE.
•PO UPADKU ZACHODNIEGO CESARSTWA W
EUROPIE ZANIKŁO STOSOWANIE CEGIEŁ.
Średniowiecze – rodzaje cegieł:
- niedopałka
- kopciałka
- wiśniówka
- klinkier
- zendrówka
- cegła angobowana
Wątek (inne określenia: wiązanie, appareil) to sposób ułożenia cegieł lub kamieni w murze.
Wątki ceglane można rozróżnić po
sposobie ułożenia główek i wozówek.
•WENDYJSKI (SŁOWIAŃSKI)- W POLSCE XIII W:
Dwie powtarzalne warstwy, w których dwie wozówki przedzielone są jedną główką.
Przesunięcie spoin poprzecznych pionowych wynosi ¼ długości cegły.
•WENDYJSKI WĄTEK OZDOBNY:
Cegły tworzą geometryczny ornament w licu ściany w postaci ukośnych pasów, rombów itd.
Do wykonania wzorów używano cegieł zendrówek (cegieł mocno wypalonych do granicy
zeszklenia, ciemniejszych i
błyszczących…
… była w przypadku budowli antycznych z
kamienia ciosowego: świątynia Nike Apteros na Akropolu w Atenach, skarbiec
Ateńczyków w Delfach. Rekomponowane budowle średniowieczne: dzwonnica
kościoła w Pieve koło Werony grożąca zawaleniem, rozebrana i po pomiarze i
ponumerowaniu kamieni elewacji odbudowana na szkielecie żelbetowym ze
ścianami oblicowanymi starymi kamieniami zamocowanymi za pomocą mosiężnych
kotew…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz