Smoła - strona 10

Ścieki przemysłowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Środowisko Morza Bałtyckiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1582

gazu koksowniczego połączona z oddzieleniem smoły, amoniaku, benzolu i innych produktów ubocznych...

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

chemiczne. W zależności od pochodzenia, lepiszcza dzielą się na: 1. smołowe – smoły to ciecze otrzymywane...

Procesy produkcyjne cz.1b

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1659

przez: • wysychanie, tj.: ług posiarczynowy, dekstrynę, melasę, skrobię, • krzepnięcie, tj.: kalafonię, smoły, asfalty...

Procesy produkcyjne cz.1c

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1491

, dekstrynę, melasę, skrobię, • krzepnięcie, tj.: kalafonię, smoły, asfalty, • spoiwa wiążące chemicznie, tj...

Osady - wykład - Metody przeróbki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

się z H2, CO2, CH4, wysokokaloryczny, co uzasadnia jego wykorzystanie gospodarcze, ciecz zawierająca smołę...