Skrajnia kolejowa budowli i taboru

Skrajnie kolejowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1883

przez zarząd kolei spełniać wymogi ładunków z przekroczoną skrajnią taboru. Ponadto na mostach i wiaduktach...

Przekrój poprzeczny budowli

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

projektowania wewnętrznego obrysu budowli jest skrajnia budowlana, ustalona normatywnie dla poszczególnych...

Plan osi podłużnej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

torowiska w celu wyeliminowana siły odśrodkowej, a tym samym od­chylenia od pionu skrajni taboru...

Skrajnie tramwajowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

wystającej części taboru tramwajowego do ogrodzenia, ściany lub krawędzi jezdni, powinien być nie mniejszy...

Urządzenia bezpieczeństwa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Urządzenia bezpieczeństwa Uwzględniwszy ścisłe przystosowanie przekrojów tuneli do skrajni taboru...