Ogólna charakterystyka skrajni - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka skrajni - wykład - strona 1 Ogólna charakterystyka skrajni - wykład - strona 2 Ogólna charakterystyka skrajni - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Skrajnie ruchu
Ogólna charakterystyka skrajni
Wyznaczenie niezbędnej przestrzeni pod obiektem przeprowadzającym mch nad trasą komunikacyjną i przestrzeni na obiekcie wymaga znajomości skrajni. Rozróż­nia się dwa rodzaje skrajni:
- skrajnie taboru,
- skrajnie budowli.
Skrajnia taboru oznacza wymiary zewnętrzne taboru poruszającego się po danego typu trasie komunikacyjnej - samochodów, lokomotyw, wagonów kolejo­wych itp. Wymiary określonego typu taboru nie mogą przekraczać ustalonych gra­nicznych wymiarów. Tabor, który te wymiary przekracza jest traktowany jako tabor nienormatywny (ponadgabarytowy), a jego ruch jest ewentualnie dopuszczony pod ściśle ustalonymi wamnkami. Skrajnia tabom jest zawsze mniejsza od skrajni bu­dowli. Przykładowo, pionowy wymiar tabom samochodowego nie powinien prze­kraczać 4,0 m, a standardowa skrajnia budowli wynosi 4,5 4,7 m. Każdy pojazd samochodowy mający większy wymiar pionowy jest uważany za nienormatywny.
Skrajnia budowli, w skrócie nazywana skrajnią (dla konstmktorów w zasa­dzie tylko to pojęcie jest istotne), to linie ogranicząjąęe^w przekroju^oprzecznym drogi lub mostu przestrzeń przeznaczoną wyłącznie dla mchu pojazdów lub pie­szych. Skrajnia mchu na moście i pod mostem jest z reguły taka sama i nie różni się od skrajni mchu na drogach poza mostem. Skrajnia wyznacza minimalną powierzch­nię przekroju poprzecznego przestrzeni potrzebnej do^przepro wadzenia mchu, prostopadłą do kiemnku mchu. Wewnątrz skrajni na określonych warunkach mogą znajdować się bariery ochronne i znaki drogowe. Na liniach kolejowych lub tram­wajowych mogą się znajdować również urządzenia przeznaczone do bezpośrednie­go współdziałania z pojazdem szynowym (urządzenia sterowania ruchem, sieć trak­cyjna, urządzenia telekomunikacyjne). Kształt i wymiary skrajni poszczególnych rodzajów mchu (tabor samochodowy, tabor kolejowy, tramwajowy, tabor pływają­cy, ruch pieszych) regulują odpowiednie przepisy. S^to skrajnie jednostkowe. Skrajnia budowli ma zawsze większe wymiary od skrajni tabom.
Na całkowitą skrajnię budowli składają się skrajnie jednostkowe, przy czym całkowita skrajnia budowli może składać się ze skrajni różnego rodzaju mchu, np. w moście drogowym mogą na nią składać się skrajnie tabom samochodowego i ruchu pieszego, a w moście drogowo-tramwajowym z mchem pieszych: skrajnia drogowa, tramwajowa i ruchu pieszego.
Różne rodzaje skrajni, np. taboru samochodowego i mchu pieszych są z reguły rozdzielone od siebie pasami bezpieczeństwa. Szerokość pasa bezpieczeństwa zale­ży od kategorii drogi. Podobnie skrajnia mchu oddzielona jest pasem bezpieczeń­stwa od wszelkiego rodzaju elementów konstrukcyjnych czy też niekonstrukcyj-nych, a służących np. bezpieczeństwu mchu, takich jak latarnie czy znaki drogowe. Również szerokość tego pasa bezpieczeństwa zależy od kategorii drogi i rodzaju elementu (bariera sprężysta, bariera betonowa, balustrada, ściana tunelu itp). Wyją­tek stanowi skrajnia mchu pieszego, gdzie wymóg zachowania pasa bezpieczeń­stwa od elementów konstrukcyjnych czy niekonstmkcyjnych nie jest stawiany. W przypadku skrajni mchu tabom kierowanego szerokość pasa bezpieczeństwa wy­nosi z reguły 50 lub 100 cm.

(…)

… przestrzeni pod wiaduktem, należy brać również pod uwagę pochylenie jezdni czy przechyłkę toru, zwiększając odpowiednio wyniesienie konstrukcji przęsła nad niweletę trasy komunikacyjnej oraz zwiększając minimalną odległość pomiędzy podporami. Rów­nież w ustalaniu wolnej przestrzeni pod mostem należy uwzględniać ugięcie kon­strukcji, zwiększając odpowiednio wyniesienie konstrukcji nad niweletę drogi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz