Skrajnie kolejowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrajnie kolejowe - wykład - strona 1 Skrajnie kolejowe - wykład - strona 2 Skrajnie kolejowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Skrajnie kolejowe
Wymiary skrajni kolejowej podaje norma [34]. Wyróżnia ona cztery odmiany skraj­ni budowli:
A - skrajnia budowli linii nie podlegających elektryfikacji,
B - skrajnia budowli ulgowa linii zelektryfikowanych z siecią górną dla budowli istniejących,
C - skrajnia budowli linii zelektryfikowanych z siecią górną dla nowych budowli ciężkich,
D - skrajnia budowli linii zelektryfikowanych z siecią górną dla nowych budowli lekkich.
Zasadnicze wymiary podstawowych skrajni budowli zostały podane na rysun­kach 4.17 + 4.20.
Wymiary skrajni dla niektórych linii, np. magistralnych linii europejskich, za­rząd kolei może ustalić indywidualnie, tak by były zgodne z przepisami UIC, doty­czy to np. zwiększenia wymiaru pionowego do 6,0 m.
Światło wiaduktów kolejowych powinno ponadto, na liniach określonych przez zarząd kolei spełniać wymogi ładunków z przekroczoną skrajnią taboru. Ponadto na mostach i wiaduktach kolejowych o długości większej od 15 m powinny być wy­dzielone obustronne chodniki o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m [45].
Szerokość skrajni budowli w liniowym tunelu kolejowym powinna odpowia­dać danej linii kolejowej, powiększonej:
- nie mniej niż 400 mm z każdej strony - dla linii jednotorowej,
- nie mniej niż 300 mm z każdej strony - dla linii dwutorowej.
Ponadto tunel kolejowy liniowy o długości większej niż 50 m powinien mieć nisze o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość 1,50 m, wysokość 2,0 m i głębo­kość 0,60 m, rozmieszczonych przemiennie po obu stronach toru w odległościach nie większych niż 25 m [45].
Zasadniczo rozstaw torów powinien wynosić nie mniej niż 3,75 przy czym, wartość ta ulega odpowiednio zwiększeniu w następujących przypadkach:
a) na nowo budowanych i modernizowanych liniach kolejowych magistralnych oraz pierwszo rzędowych dwutorowych, położonych na odcinkach prostych i w łukach o promieniach większych od 4000 m oraz prędkości pociągów do 160 km/h po­winien wynosić nie mniej niż:
4,00 m - dla międzytorzy niezabudowanych linii modernizowanych,
4,20 m - dla międzytorzy niezabudowanych linii nowo budowanych,
4,75 m - dla międzytorzy, gdzie przewiduje się ustawienie stałych sygnałów,
slupów sieci oświetleniowych lub energetycznych,
b) na nowo budowanych i modernizowanych liniach kolejowych magistralnych oraz pierwszorzędowych dwutorowych położonych na odcinkach prostych i w łukach o promieniach większych od 4000 m oraz prędkości pociągów większych od 160 km/h powinien wynosić nie mniej niż:
4,50 m - dla międzytorzy niezabudowanych linii modernizowanych i nowo
budowanych,
5,60 m - dla międzytorzy, gdzie przewiduje się ustawienie stałych sygnałów,

(…)

… powinien wynosić nie mniej niż:
4,50 m - dla międzytorzy niezabudowanych linii modernizowanych i nowo
budowanych,
5,60 m - dla międzytorzy, gdzie przewiduje się ustawienie stałych sygnałów,
słupów sieci oświetleniowych lub energetycznych, 5,80 m - dla ustawienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnych. Dla linii kolejowych dwutorowych, położonych w łukach o promieniu 4000 m lub mniejszych rozstaw torów…
… powinien wynosić nie mniej niż:
4,50 m - dla międzytorzy niezabudowanych linii modernizowanych i nowo
budowanych,
5,60 m - dla międzytorzy, gdzie przewiduje się ustawienie stałych sygnałów,
słupów sieci oświetleniowych lub energetycznych, 5,80 m - dla ustawienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnych. Dla linii kolejowych dwutorowych, położonych w łukach o promieniu 4000 m lub mniejszych rozstaw torów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz