Wyposażenie dworców kolejowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyposażenie dworców kolejowych - wykład - strona 1 Wyposażenie dworców kolejowych - wykład - strona 2 Wyposażenie dworców kolejowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy eksploatacji obiektów transportu lądowego    Wyposażenie dworców kolejowych      Podstawowe zasady funkcjonalne  •  Wyodrębnienie i nie przecinanie się tras podróżnych przyjeżdżających i odjeżdżających  •   Układ planu musi być czytelny  •  Skrócenie do minimum dojścia na perony  •   Unikanie „straconych wysokości"              Perony - parametry geometryczne  Wzdłuż prostych odcinków torów  Powierzchnia peronu - liczba osób w okresie szczytowym +10% (0,33 m2 /osobę)  Pas bezpieczeństwa - 1.0 m od krawędzi  Minimalne rozstawy torów przy peronowych:  -    9,0 m - perony bagażowe i dwustronna z dojściem od czoła  -    10,7 m - dwustronne z doiłem różnopoziomowe    11,00 m - dwustronna z 2-«hjpowyml  wiatami  Szerokość peronów dwukrawędziowych:  -    2.8 m - peron na międzytorzu  -    4,0 m - peron zewnętrzny zwykły  -    8,0 m - peron zewnętrzny przed budynkiem dworca  Szerokość peronów dwukrawędziowych:  -    5.8 m/5,55 - dojcie jednopoziomowe da peronu niskiego/wysokiego  -    7,8 m/7,55 - dojście różnopoziomowe dla peronu niskiego/wysokie  Wysokość nad główkę szyny  -    Niskie (0,3 m - pociągi dalekobieżne z zewn. schedami, perony bagażowe)  -    Wy«okit (0,76/0.86 A96 m)              Modernizacje dworców kolejowych w Polsce  •   Inwestycje PKP SA z udziałem europejskich funduszy spójności:  - Gdynia, Kraków, Wrocław  •   Inwestycje typu PPP (PKP, miasto, prywatny inwestor)  - Katowice, Poznań, Sopot  •   Modernizacje ze środków własnych PKP lub innymi metodami, w tym:  - Próby sprzedaży dworców kolejowych gminom i inwestorom prywatnym przez PKP  (budynek + 5,0 m na około)                Kraków Nowy Główny  •    Wartość kosztorysowa netto projektu wynosi 130 039 312.00 zł. w tym kwota  dofinansowani* przez Unie Europejską z Funduszu Spójności - 91 496 512.64 zł netto.                                      •    Inwestor PKP SA  •    Projekt jest współflnansowany przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w  ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  •    Cel: Powiązanie transportu kolejowego z Innymi rodzajami transportu publicznego m.ln.  tramwajem podziemnym, komunikacją autobusową, regionalną i miejską oraz połączenie  kolejowe z lotniskiem Balice  •    Powstały w wyniku realizacji Inwestycji dworzec podziemny Kraków Główny będzie  jedynym w Polsce dworcem, na którym podstawowa obsługa pasażerów usytuowana będzie 

(…)

… na liniach kolejowych normalnotorowych powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w Polskiej Normie oraz przepisach Międzynarodowego Związku
Kolei, zwanego dalej "UIC".
Perony - parametry geometryczne
Wzdłuż prostych odcinków torów
(dopuszcza się usytuowanie peronów w łuku o promieniu większym lub równym 300 m pod
warunkiem ...)
Odległość krawędzi peronu od osi toru powinna być zgodna z wymogami skrajni…
… osobowych prowadzących odprawę bagażu uwzględnić przy szerokości peronu
możliwość swobodnego dojazdu i poruszania się wózków bagażowych poprzez zastosowanie
pochylni na końcu peronu lub dźwigów bagażowych
Na stacjach i przystankach osobowych powinno się budować w miarę możliwości wiaty
zabezpieczające osoby przebywające na peronie przed opadami atmosferycznymi, w
dostosowaniu do istniejących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz