Skarpa - strona 15

Budownictwo ziemne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1939

, ciężar objętościowy gruntu słabego, rzut poziomy skarpy nasypu, zagłębienie warstwy słabej poniżej...

Opis techniczny - projekt odcinka drogi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Michał Witkowski
 • Budownictwo i inżynieria
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6909

, a na pozostałej części pobocza ( m) w kierunku od jezdni SKARPY pochylenie ODWODNIENIE DROGI pochylenie poprzeczne...

Woda i jej znaczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

skanalizowaną drogę rzeki Odry. + zależnie od biegu rzeki czy tafli jeziora ( na wyspie, skarpie rzecznej...

Wytyczanie obiektów budowlanych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

poza krawędziami skarp wyko­pu, starając się umocnić je tak, aby nie mogły ulec odchyleniom w czasie robót...

Geotechnika - omówienie

 • Piotr Małkowski
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

poddanych obciążeniom poziomym;  obliczeń stateczności skarp i zboczy na terenach osuwiskowych;  metod...

Ochrona gruntów rolnych i leśnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

-chemicznych gruntów, uregulowanie stosunków wodnych, umocnienie skarp, budowa dróg dojazdowych, płodozmian...