Skalar - strona 9

Wprowadzenie

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

stałym) 5 CIŚNIENIE ABSOTUTNE, WZGLĘDNE, NADCIŚNIENIE, PODCIŚNIENIE Ciśnienie jest skalarem Prawo Pascala...

Grawitacja

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Andrzej Dutkowiak
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

grawitacyjnego jest wielkością wektorową a potencjał jest skalarem ! We współrzędnych kartezjańskich r r γ ⋅ dr...

Statykawyklad1

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

się pod działaniem sił czynnych i biernych (reakcji więzów) A B R1 R2 C G G Rys.5 Pojęcie skalara i wektora St.3 B l...

Pochodne

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1645

otwartym , zaś będzie ustalonym skalarem (tzw. stałą). Zachodzą wtedy poniższe wzory: Funkcja Pochodna 0...

Budowa i skład atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

. Pole skalarne - pole, w którym wielkość H jest skalarem. Pole to (np.: pole ciśnień, pole temperatury...

Naprężenia - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

prostopadłych do osi x i funkcja skalarna 3 skalarów macierz naprężenia σ11, σ22, σ33 - naprężenia normalne...

Wektory

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

,+,*,0,1> zwane ciałem skalarów (zazwyczaj R lub C) V - zbiór, w którym określone są następujące działania...