Skalar

Funkcje wektorowe

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Anna Jawor
  • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

skalary, jak i wektory. Jeżeli każdemu punktowi pewnego obszaru przyporządkujemy pewną wartość liczbową...

Funkcje wektorowe - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Mechanika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

skalary, jak i wektory. Jeżeli każdemu punktowi pewnego obszaru przyporządkujemy pewną wartość liczbową...

Mechanika - Parametry kinematyczne

  • Politechnika Gdańska
  • dr Wanda Jałowiecki
  • Mechanika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Szybkość (Skalar) Moduł szybkości v(t) = v(t) Droga (Skalar) Długość łuku zakreślonego w czasie w czasie t...