Siły zewnętrzne - strona 9

Praca stałej siły - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1197

= −W Energia potencjalna sprężystości Rozciąganie sprężyny Co się stało z pracą wykonaną przez siłę zewnętrzną...

Kryteria jakości włókien

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1582

po usunięciu sił zewn. Wyraża się ją ilorazem wydłużenia sprężystego do wydłużenia całkowitego. Parametr...

Wykład (1)

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1477

. Siły zewnętrzne są przyłożone w dowolnych punktach członów poza obszarem bezpośredniego styku w parze...

Odpowiedź do pytania 57

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

k . Całkowita siła działająca na układ elektronów jest sumą sił zewnętrznych  wewnętrznych Fw...

Konstrukcja prętowa - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

zewnętrznych pozostaje w równowadze, to w równowadze pozostaje również każdy węzeł obciążony siłami...

Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna- poprawki

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3017

odkształcenia powierzchni i przemieszczenia mas wewnątrz Ziemi wywołane działaniem sił zewnętrznych i ruchem...

Zasada zachowanie energii - opis

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

się mianem warunków "stałych uchwytów" i "stałego obciążenia". Warunek stałych uchwytów. Praca sił...

Mechanika pytania inżynierka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w którym ciało nie podlegające oddziaływaniom sił zewnętrznych spoczywa lub porusza się po prostej ze stałą...