Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna- poprawki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna- poprawki - strona 1 Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna- poprawki - strona 2 Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna- poprawki - strona 3

Fragment notatki:

Dryft
grawimetrów
statycznych
i
w
jaki
sposób
może
być
uwzględniony
(wyeliminowany) w pomiarach.
Dryft grawimetrów statycznych wynika z niedoskonałości zastosowanych w nich
materiałów, które prowadzą do odkształceń elementów sprężystych. Odkształcenia te mogą
mieć charakter nieliniowy. Dryft powoduje zmianę wskazań grawimetru w czasie i w
szczególności zależy od zmian temperatury.
Dryft dla całego rejsu (wszystkie pomiary) wyznacza się za pomocą uśrednień wartości
dryftów na wszystkich powtórzonych punktach (wskazanie grawimetru l’ po powrocie na
punkt wcześniej mierzony nie jest takie samo jak l ).
Dla n punktów powtórzonych w danym rejsie pomiarowym dryft wyznacza się ze wzoru:
Poprawki ze względu na dryft na i-tym punkcie wyznaczane są ze wzoru:
li – odczyty grawimetru
ti – moment wykonania obserwacji na i-tym punkcie
t0 – moment rozpoczęcia pomiaru
Poprawki do pomiarów grawimetrycznych ze względu na instrument pomiarowy oraz
czynniki zewnętrzne.
POPRAWKI INSTRUMENTALNE do obserwacji (grawimetry statyczne):
1.ze względu na wysokość nad stanowiskiem pomiarowym,
2.pływowa,
3.ze względu na dryft grawimetru,
Poprawki ze względu na CZYNNIKI ZEWNETRZNE:
1.atmosferyczna (zmiana temperatury i ciśnienia atmosferycznego)
2.eliminująca nieliniowość skali licznika,
3.ze względu na zmianę poziomu wody gruntowej,
4.ze względu na zmienną wartość pionowego gradientu ciężkości,
5.ze względu na ruch bieguna ziemskiego.
Na
czym
polega
i
od
czego
zależy
poprawka
luni-solarna
w
pomiarach
grawimetrycznych.
Poprawka pływowa (luni-solarna)
pływy – zmienne w czasie odkształcenia powierzchni i przemieszczenia mas wewnątrz Ziemi
wywołane działaniem sił zewnętrznych i ruchem wirowym planety. Pływy na Ziemi są
zjawiskami okresowymi, wynikającymi z oddziaływania grawitacyjnego Księżyca, Słońca i
planet na hydrosferę, atmosferę i skorupę ziemską. Oddziaływania grawitacyjne powodują
zmianę przyspieszenia siły ciężkości na powierzchni Ziemi.
Założenie: Ziemia to sztywne ciało kuliste nie podlegające deformacjom, Słońce i Księżyc to
punkty materialne.
R- średni promień ziemi, z- odległość zenitalna geocentryczna, z’- odległość zenitalna
topocentryczna
OO1 – odległość środka masy Ziemi O od ciała niebieskiego O1
AO1 = r’ – odległość punktu A na powierzchni ziemi od ciała niebieskiego O1
Co to jest poprawka terenowa i wyjaśnij dlaczego jej wartość jest zawsze dodatnia.
Poprawka terenowa – poprawka ze względu na oddziaływanie grawitacyjne mas wokół
stanowiska obserwacyjnego, które są ponad lub poniżej poziomu tego stanowiska. Stosuje się
termin
‘poprawka’,
gdyż
termin
‘redukcja’
jest
zarezerwowany
dla
bardziej
skomplikowanych obliczeń redukcyjnych, których poprawka terenowa jest jedynie
składnikiem. Celem poprawki terenowej jest rachunkowe ‘wyrównanie’ terenu otaczającego
stanowisko pomiarowe (gdyż poprawiona wartość przyspieszenia ma się odnosić do terenu
płaskiego).
Zarówno ‘nadmiar’ masy nad punktem, jak i ‘niedobór’ masy poniżej punktu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz