Osnowa grawimetryczna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osnowa grawimetryczna- opracowanie - strona 1 Osnowa grawimetryczna- opracowanie - strona 2 Osnowa grawimetryczna- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

osnowa grawimetryczna
To usystematyzowany zbiór punktów w terenie, dla których w wyniku pomiarów
grawimetrycznych określono wartości przyspieszeń siły ciężkości oraz ich dokładność
(odniesione do pewnej epoki). Osnowa grawimetryczna stanowi odniesienie grawimetryczne
dla wszystkich pomiarów grawimetrycznych. Punkty kontrolne sieci grawimetrycznej
powinny być zachowane tak długo aby służyły grawimetrycznym pomiarom szczegółowym
oraz aktualizacjom osnowy.
Główne cechy osnowy grawimetrycznej
- stanowi grawimetryczny poziom odniesienia, który ustalony jest na podstawie absolutnych
pomiarów przyspieszenia siły ciężkości,
- Skala sieci grawimetrycznej odnosi się do przyrostów przyspieszeń wyznaczanych metodą
względnych pomiarów grawimetrycznych pomiędzy punktami osnowy,
-Standard osnowy grawimetrycznej określony jest przez jakość grawimetrycznego poziomu
odniesienia i jednolitość skali sieci.
Zadania osnowy grawimetrycznej
-Dostarczenie danych do redukcji pomiarów geodezyjnych i astronomicznych na geoidę,
- Dostarczenie danych do obliczenia poprawek dla niwelacji precyzyjnej,
-Wyznaczenie kształtu figury Ziemi,
-Modelowanie pola grawitacyjnego Ziemi (geoidy),
-Monitorowanie i modelowanie pływów skorupy ziemskiej,
-Kalibracja obserwacji satelitarnych misji grawimetrycznych (CHAMP, GRACE, GOCE),
-Monitorowanie czasowych zmian pola grawitacyjnego Ziemi,
-Dowiązanie permanentnych stacji GNSS do osnowy grawimetrycznej.
wymogi dla utrzymania funkcjonalnej osnowy grawimetrycznej
Utrzymanie funkcjonalnej osnowy grawimetrycznej wymaga:
-Utworzenia dostatecznie gęstej sieci punktów absolutnych, na których wyznaczone zostały
wartości przyspieszeń siły ciężkości.
-Powtarzania co kilka lat na tych punktach absolutnych wyznaczeń przyspieszenia siły
ciężkości.
-Udział w międzynarodowych kampaniach porównawczych grawimetrów absolutnych.
-Zainstalowanie w obserwatoriach krajowych grawimetrów stacjonarnych, rejestrujących g w
sposób ciągły.
-Założenie i utrzymywanie odpowiednich baz kalibracyjnych, do kalibracji grawimetrów
względnych, wykorzystywanych w pomiarach grawimetrycznych na terenie kraju.
-Okresowe powtarzanie pomiarów względnych na punktach osnowy grawimetrycznej.
-Prowadzenie działalności
naukowo-badawczej,
w celu
zapewnienia odpowiednich
standardów grawimetrycznych dla potrzeb geodezji i geodynamiki.
osnowy grawimetrycznej Polski IGiK66.
OSNOWA GRAWIMETRYCZNA W POLSCE 1955-1964
Osnowa I klasy (18 punktów założonych w latach 1955-1857 przez Państwowy Instytut
Geologiczny (PIG)
Osnowa II klasy (144 punkty założone w latach 1957-1962 przez PIG, Państwowe
Przedsiębiorstwo Poszukiwań
Geofizycznych (PPPG) i Instytut Geodezji i Kartografii IGiK)
Pomiary różnic przyspieszenia na przęsłach sieci były wykonywane grawimetrem
Askania Gs11. Punkty I klasy były stabilizowane, natomiast nie stabilizowano punktów II
klasy.
Wyrównanie sieci przeprowadzono w Instytucie Geodezji i Kartografii w latach 1964-65
nawiązując ją do punktów sieci międzynarodowej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz