Siły zewnętrzne

note /search

Naprężenia własne- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

sił zewnętrznych, powodujących jego odkształcenie. Naprężenia, których wartość nie przekracza granicy...

Rodzaje sił

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

możemy podzielić na: Siły zewnętrzne- siły będące przyłożone do poszczególnych brył układu pochodzące...

Prawo Fouriera

  • Politechnika Gdańska
  • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3276

jest uwarunkowany zróżnicowaniem pól temperatury, stężenia i ciśnienia oraz ewentualnym działaniem sił zewnętrznych...

Proces krystalizacji metali i stopów

  • Politechnika Warszawska
  • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

ogólnej energii, która może być zamieniona na pracę, wykonaną przeciw siłom zewnętrznym. Przy stałej...

Równania sił przekrojowych

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1498

na punkt przekroju. Twierdzenie o równowa no ci układów sił zewn trznych i wewn trznych Na podstawie...