Geomorfologia wykład - rzeźbotwórcza działalność sił zewnętrznych, procesy endogeniczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4424
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geomorfologia wykład - rzeźbotwórcza działalność sił zewnętrznych, procesy endogeniczne - strona 1 Geomorfologia wykład - rzeźbotwórcza działalność sił zewnętrznych, procesy endogeniczne - strona 2 Geomorfologia wykład - rzeźbotwórcza działalność sił zewnętrznych, procesy endogeniczne - strona 3

Fragment notatki:

Dr inż. Teresa Eckes prowadziła wykład, z którego to jest niniejsza notatka. Wykład jest z przedmiotu geomorfologia, a jego tematem była rzeźbiotwórcza działalność sił zewnętrznych i porcesy endogeniczne. Notatka ta składa się z 13 zeskanowanych plików (jpg), pismo jest odręczne, czytelne. W notatce tej zostały opisane następujące kwestie: skały metamorficzne - ich skład mineralny i budowa wewnętrzna, rzeźbotwórcza działalność sił wewnętrznych, wędrówka kontynentów, baseny oceaniczne, cokoły kontynentalne, szelfy, stoki kontynentalne, śródoceaniczne grzbiety, dna basenów oceanicznych, rowy oceaniczne, wyspy oceaniczne, niziny, niziny pochodzenia morskiego, niziny pochodzenia rzecznego, niziny pochodzenia lodowcowego, niziny pochodzenia eolicznego, wyżyny, góry, góry pojedyncze, ciągi górskie. W materiale tym opisane zostały również takie zagadnienia jak: skały osadowe, skały okruchowe, skały iłowe, skały chemiczne, skały organogeniczne, procesy egzogeniczne, rzeźbiotwórcza działalność sił zewnętrznych w obrębie basenów morskich i oceanicznych oraz w obrębie kontynentów, halmyroliza, pływy morskie, falowanie, tsunami, przykłady prądów ciepłych i zimnych, wietrzenie skał, wietrzenie mechaniczne, wietrzenie poprzez odciążenie, wietrzenie insolacyjne, wietrzenie mrozowe, formy powstałe w wyniku wietrzenia mrozowego, wietrzenie solne, wietrzenie ilaste, eskudacja, deflokulacja, wietrzenie chemiczne, rozpszczanie, solucja, utlenianie, oksydacja, uwęglanowienie, karbonatyzacja, uwodnienie, hydracja, hydroliza, wietrzenie biologiczne, pokrywa zwietrzelinowa. Ponadto notatka zawiera informacje o tym co przedstawia krzywa hipsometrczyna powierzchni Ziemi, jakie są formy strukturalne w obrębie basenów oceanicznych, jakie są formy strukturalne w obrębie cokołów kontynentalnych, od czego zależy wielkość przypływów i odpływów, jakie są główne egzogeniczne procesy rzeźbotwórcze, od czego zależy przebieg wietrzenia, od czego zależy charakter pokrywy zwietrzelinowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz