Siły zewnętrzne - strona 2

Rodzaje i wielkość obciążeń

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Rodzaje i wielkość obciążeń Obciążenia - siły zewnętrzne działające na poszczególne elementy...

WYMAGANIA STAWIANE BUDYNKOM

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2254

PRZESTRZENNEJ BUDYNKU STATECZNOŚCI BUDYNKU WYTRZYMAŁOŚCI USTROJÓW KONSTRUKCYJNYCH NA DZIAŁANIE SIŁ ZEWNĘTRZNYCH...

Bilans energetyczny - Układ fizyczny

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1659

ciepła między ciałem i jego otoczeniem, zaś praca sił zewnętrznych L przy przejściu od jednego stanu...

Zasada zachowanie pędu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

, gdy nie działa na nią żaden moment siły zewnętrznej Zasada równoważności - zmiana energii kinetycznej punktu...

Plan sił Cremony-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 861
Wyświetleń: 5096

podpór. W tym celu rysujemy wielobok sił zewnętrznych i reakcji podpór kratownicy. Siły rysujemy w skali...

Fizyka - Ciała sprężyste

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1372

właściwości - niejednorodne. Działaniu sił zewnętrznych powodujących zmiany objętości lub kształtu ciała...

Kratownice płaskie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1764

; w przypadku ściskanych otrzymamy ujemne wartości sił. o Zapisujemy warunki równowagi sił zewnętrznych w celu...