Siły zewnętrzne - strona 3

Mechanizm odkształcenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407

kryształów, wzdłuż określonych płaszczyzn sieciowych, pod wpływem sił zewnętrznych. Poślizg następuje...

Pierwsza zasada dynamiki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

, że wszystkie ciała muszą się zatrzymać gdy nie ma sił zewnętrznych) oraz dlatego, że zawiera ważne prawidło fizyczne...

Ogólne zasady statyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

. Każdy układ sił zewnętrznych działających na ciało sztywne można zastąpić układem równoważnym...

Wykład - przedmiot mechaniki

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

jest rozłożone na całą objętość ciała. Podział sił: siły wewnętrzne, siły zewnętrzne: - siły czynne, - siły...

Wyznaczanie modułu younga

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2576

to po ustąpieniu działania siły zewnętrznej siły wewnętrzne przywracają cząstkom położenie pierwotne. ODKSZTAŁCENIE...

Strefa obojętna kości - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

, która poddawana jest najmniejszemu działaniu sił zewnętrznych. W strefie tej działają komórki kościogubne...