Fizyka - Ciała sprężyste

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - Ciała sprężyste - strona 1 Fizyka - Ciała sprężyste - strona 2 Fizyka - Ciała sprężyste - strona 3

Fragment notatki:

BADANIE WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTYCH CIAŁ 1. Wprowadzenie. W zależności od budowy wewnętrznej, przy rozpatrywaniu właściwości  sprężystych, ciała dzielą się na: - jednorodne – każdy element objętości ma jednakowe właściwości - niejednorodne. Działaniu sił zewnętrznych powodujących zmiany objętości lub kształtu ciała  towarzyszy zakłócenie rozkładu sił międzycząsteczkowych, objawiające się  wystąpieniem sił wewnętrznych – sił sprężystości. Po usunięciu sił zewnętrznych ciało wraca do pierwotnego kształtu i objętości.  Przy wzroście siły zewnętrznej aż do pewnej wartości granicznej rośnie stopniowo  odkształcenie mające charakter sprężysty. Po przekroczeniu granicy wartości zewnętrznej siły powstają odkształcenia  niesprężyste i nawet po usunięciu sił zewnętrznych ciało nie odzyskuje  pierwotnego kształtu i objętości, pozostając trwale odkształcone. Podstawowym doświadczalnym prawem rządzącym sprężystością ciał jest prawo  Hooke’a obowiązujące dla małych naprężeń: Stosunek naprężenia do związanego z nim odkształcenia jest wielkością stałą dla  danego materiału. Stosunek ten nazywa się modułem sprężystości. Prawo Hooke’a dla wydłużanego pręta wyraża się wzorem: σ =  E * x / L  =  E * ε gdzie: σ - naprężenie normalne wynikające z działania sił prostopadłych do powierzchni  przekroju      E – moduł Younga. 2. Wyznaczanie modułu Younga na wydłużanie. Rozciąganie drutu Dane zmierzone w doświadczeniu: - długość drutu L = 0,73 m - średnica drutu d = 0,12 mm - masa szalki ms = 49,5 g - masa odważnika m = 50 g. L.p. m x r F E kg mm mm N N/m2 1 0,05 1 0,06 0,49 2 0,10 2 0,06 0,98 3 0,15 4 0,06 1,47 4 0,22 7 0,06 2,15 Moduł Younga można obliczyć ze wzoru: E = F * L / s * x gdzie: F – siła naciągu = m * g (g = 9,81 m/s2) s – przekrój drutu Naprężenie w drucie wyznacza się ze wzoru: σ = F / s Na podstawie wyników pomiarów sporządzono wykres x = f ( σ). 3. Wyznaczanie współczynnika sztywności na skręcanie metodą dynamiczną. Przyrząd do wyznaczania modułu sztywności metodą dynamiczną d1 = 0,09 m d2 = 0,18 m T1 T1śr T2 T2śr m L r G s s s s g m mm N/m2 23,63 22,51 33,57 33,85 49,5 0,65 2,08 21,88 34,06 49,5 0,65 2,08 22,03 33,94 49,5 0,65 2,08 Moduł sztywności można obliczyć ze wzoru:          G = 32 π*m*L* (d22 – d12) / r4*(T22 – T12) 4. Rachunek błędów. Document Outline BADANIE WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTYCH CIAŁ ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz