Separator - strona 17

Podsadzanie wyrobisk - wykład

  • Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
  • Górnictwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1519

urządzeniami. Są to wózki wygarniające typu Separator, które wygarniają piasek w pożądanych dawkach (porcjach...

Bakterie grzyby wirusy

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4263

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...

Technologia chemiczna - wykład

  • dr Radosław Podsiadły
  • Chemiczne Technologie Organiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1652

    1 Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z  codziennością:  tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów. Głównie przetwarza  się surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne).  W technologii chemicznej organicznej można wyodrębnić cztery ...

Rodzaje materiałów

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Jolanta Kozłowska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2331

, nurniki, tłoczyska - tuleje ochronne - powierzchnie dysz, cyklonów - łopatki separatorów, wentylatorów...

Protokły i aplikacje - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

wiadomości ró nych typów: jakie pola zawiera wiadomość i co jest separatorem pól. • Znaczenie poszczególnych...