Informatyka - wykłady - Przetwarzanie danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka - wykłady - Przetwarzanie danych - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka to skrypt z wykładów z informatyki zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu.

Notatka z przedmiotu Technologie infrmacyjne umożliwi uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości. Ponadto notatka pozwoli na przygotowanie sie do ćwiczeń i egzaminu.

INFORMATYKA - wykłady
INFORMATYKA - nauka zajmująca się automatyzacją procesów informacyjnych tj. procesów gromadzenia, przechowywania, przekształcania, przesyłania i udostępniania informacji.
POLE BADAWCZO PROJEKTOWE INFORMATYKI
Budowa komputera
Algorytmizacja
Języki programowania
Technologia powtarzania danych
Tworzenie i zastosowanie informatycznych systemów zarzadzania
INFORmacja + autoMATYKA INFORMACJA w ujęciu jakościowym / cybernetycznym (N.Wiener)
Treść niesiona przez sygnał przekazywany od nadawcy do odbiorcy w określonej formie (polecenie, nakaz, zakaz, opis) przy zastosowaniu dowolnego języka lub kodu. Nadawcą lub odbiorcą nie koniecznie jest człowiek, może być na przykład komputer.
INFORMACJA w ujęciu ilościowym (C.Shamon)
Wiadomość o stanie przedmiotu lub zjawiska wpływająca na zmniejszenie nieokreśloności lub niepewności tego stanu.
Entropia - przeciętna nieokreśloność ( ilość informacji przenoszonych)
E = -Σ pi loga pi
Asepmpter - język komputerowy
INFORMACJA - wielkość abstrakcyjna, która może być przechowywana w pewnych obiektach, przesyłana między pewnymi obiektami, przetwarzana w pewnych obiektach, stosowana do sterowania pewnymi obiektami.
DANE - to surowe fakty i liczby.
DANE - są to przetwarzane do postaci informacji takich jak zestawienia i podsumowania.
DANE:
w ujęciu ogólnym
- materialna prezentacja informacji
w ujęciu wąskim
- wszystkie informacje źródłowe lub uzyskane w wyniku procesu przetwarzania stanowiące materiał wejściowy dla określonego systemu przetwarzania.
PRZETWARZANIE DANYCH
wejście
układ przetwarzający
wyjście


dane
informacje
Przetwarzanie danych to - logicznie ze sobą powiązany zespół czynności pozwalających na uzyskanie z danych niezbędnych informacji.
w ujęciu wąskim
- proces transformacji danych w informacje
w ujęciu szerokim
- ogół czynności związanych z przetwarzaniem i przesyłaniem informacji
GRUPY CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PROCES PRZETWARZANIA DANYCH
Wykonywanie operacji logicznych i porządkujących
Wykonywanie operacji arytmetycznych (dodawanie)
Przechowywanie (zapamiętanie) informacji dla ich ponownego wykorzystania
Odtwarzanie uprzednio zmagazynowanych informacji
Przesyłanie informacji do ustalenia odbiorców


(…)

… narzędziowe:
edytory tekstu (word [text] processors)
arkusze kalkulacyjne (electronics spreadsheets)
bazy danych (database)
pakiety zintegorwane (integrated packages)
pakiety graficzne
pakiety wspomagania pracy biurowej
pakiety do pracy grupowej (groupware)
Edytor tekstu
Podstawowe funkcje:
edycja tekstu (wstawienie, usuwanie, modyfikacja, formatowanie akapitów lub całego tekstu)
operowanie na blokach tekstu…
… cyfrowych na akustyczne; zmiana sygnałów akustycznych na sygnały cyfrowe)
Karty rozszerzeń do komputera - dzięki nim można dołączyć inne urządzenia
- karty graficzne
- karty dźwiękowe (sond cards)
- karty faksowe (fax cards)
- karty modemowe (modem cards)
- karty telewizyjne (TV boards)
- karty sieciowe (network cards)
SIEĆ TELEPRZETWARZANIA - zespół środków telefonicznych i oprogramowania, rozmieszczonych…
…, programów) lub wspólne korzystanie z zasobów sprzętowych (drukarek, dużych dysków, modemów, faksu, stacji CD - ROM)
Serwery
Stacje robocze
Sieciowy system operacyjny (Network operating system)
Karty sieciowe
Okablowanie sieci
- repeater ­- służy do wzmacniania i przesyłania sygnałów elektronicznych między segmentami
- bridge - służy do połączeń w sieci, w których stosuje się różne protokoły
- routery…
… operacyjnych, na których uruchomiane są programy umożliwiające dostęp do zasobów (usług) serwerów.
Sieciowy system operacyjny - zestaw programów działających na komputerach połączonych w sieć. Zapewnia obsługę programową zasobów, udostępnianie plików, ochronę przed niepowołanym dostępem itd.
Karta sieciowa - interfejs między okablowaniem a komputerem.
Zadania: Konwersja danych z postaci równoległej…
… sieciowe:
Ethernet - zasada wykonywania kolizji (nałożenia sygnałów) Token Ring - topologia pierścienia ( w danym momencie nadaje ta stacja która ma Token)
FDDI (Fibre Distributed Data Interface) - sieć realizowana na światłowodach. Pierścień główny i pierścień awaryjny też decyduje o nadawaniu → posiadanie Tokena
Popularne usługi sieciowe:
Systemy baz danych / serwisy informacyjne
Systemy…
… strukturę, instrukcje sterujące, kompilator
BASIC - stworzony do programowania różnych zagadnień, powstał na potrzeby edukacji, nazwa to skrót, interpreter
C - zmienia się, uważany za najlepszy
C + + - ozn. C = C + 1, język programowania obiektowego
Prolog - język programowania logicznego
Java
JAVA
Łączy w sposób spójny najlepsze cechy innych języków programowania
Wykorzystuje techniki programowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz