ECDL- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ECDL- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 1 - strona 1 ECDL- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 1 - strona 2 ECDL- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 1 - strona 3

Fragment notatki:


Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis w karcie, a wynik egzaminu w formie protokołu przesyła do Polskiego Biura ECDL. Zestaw testów EQTB (European Question and Test Base) z modułu 1 zawiera 10 testów. Moduł 1 testuje u kandydata ogólną znajomość zasad funkcjonowania komputerów i ich użycie w społeczeństwie, a także wpływ komputerów na zdrowie i środowisko. Każdy z testów zawiera 36 pytań i po 4 możliwe odpowiedzi. Jedna z odpowiedzi jest prawdziwa.
Test Test jest losowo przydzielany każdemu ze zdających. Numer testu dla każdego zdającego musi być odnotowany w protokole. Jeśli wynik egzaminu jest negatywny, w czasie ponownego egzaminu, zdający nie powinien otrzymać powtórnie tego samego testu.
Egzaminator nie może opuszczać sali w czasie trwania egzaminu, aby zapewnić prawidłowość przebiegu egzaminu i samodzielną pracę kandydatów.
Każdy ze zdających zapisuje wyniki pracy na dyskietce oznaczonej swoim imieniem i nazwiskiem oraz własnym numerem EKUK lub na wskazanym przez egzaminatora dysku. Plik z odpowiedzią powinien mieć nazwę zawierającą numer testu i karty EKUK (np. M1.2_EKUK0000003.doc). Test może być zrealizowany pisemnie (bez komputera) przy wykorzystaniu arkusza odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu, wszystkie arkusze testowe z pytaniami i dyskietki muszą zostać zwrócone egzaminatorowi. Ponadto wszystkie materiały i dokumentacja egzaminu muszą być przechowywane w bezpieczny sposób. Przed przystąpieniem do egzaminu, egzaminator zobowiązany jest sprawdzić tożsamość kandydatów i przekazać im następujące informacje:
Żaden arkusz testowy czy dyskietka nie mogą zostać wyniesione z sali egzaminacyjnej po zakończeniu testu lub w czasie jego trwania.
Przed wyjściem z sali, każdy zdający musi oddać wszystkie materiały (arkusz testowy, dyskietka) egzaminatorowi.
W czasie egzaminu zdający może używać tylko dyskietek lub ostemplowanych arkuszy testowych otrzymanych od egzaminatora. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z żadnych podręczników, notatek i innych pomocy.
W czasie trwania egzaminu zabronione jest porozumiewanie się zdających między sobą lub z egzaminatorem. Zdający nie może samowolnie wychodzić z sali w czasie trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu - 45 minut.
W przypadku naruszenia powyższych zasad przez zdającego, egzamin musi być przerwany i uznany za niezdany . Zasady oceny testu Rezultatem egzaminu jest 36 odpowiedzi zaznaczonych przez zdającego na arkuszu odpowiedzi (lub pliku). Egzaminowany, aby zaliczyć test musi udzielić minimum

(…)

… wykorzystania komputerów w pracowni
Lista personelu pracującego w dziale Test 1.3
1.3.1. Które z wymienionych jest oprogramowaniem użytkowym?
System operacyjny Arkusz kalkulacyjny Protokół komunikacyjny Sterownik urządzenia 1.3.2. Które z następujących elementów możemy określić jako urządzenie peryferyjne?
Graficzny interfejs użytkownika
RAM System operacyjny Skaner
1.3.3. Prędkość zegara w komputerze wskazuje…
… centralna, klawiatura 1.7.3. Skrót HDD oznacza:
Napęd CD
Rodzaj karty sieciowej Napęd dysku twardego Język stosowany na stronach WWW 1.7.4. Co oznacza WYSIWYG?
Interfejs użytkownika
Rodzaj urządzenia wejścia i wyjścia
Wyszukiwarkę plików graficznych
Widok na ekranie zgodny z widokiem na wydruku
1.7.5. Urządzenie peryferyjne to:
Bankomat
Procesor
Informacja komputerowa
Głośniki
1.7.6. Pamięć zewnętrzna…
… na dysku Odbezpieczyć dysk
Przygotować dysk do zapisywania plików
1.2.10. Który z wymienionych programów jest systemem operacyjnym?
Windows XP Word 2000 Lotus 123 PowerPoint 2000 1.2.11. Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny to:
Oprogramowanie systemu operacyjnego Oprogramowanie do sporządzania kopii zapasowych
Oprogramowanie antywirusowe
Oprogramowanie użytkowe 1.2.12. Skrót GUI oznacza?
Interfejs Gier…
…. Które z następujących urządzeń jest urządzeniem wejściowym?
Monitor Drukarka Mysz Ploter
1.8.17. Co należy do hardware?
Skaner
Edytor tekstu Arkusz kalkulacyjny
Przeglądarka internetowa
1.8.18. Czy software to inaczej:
Oprogramowanie komputera Miękka dyskietka
Okablowanie
Akcesoria komputerowe
1.8.19. Pojemność dysku jest zmierzona w:
BPS MHz GB DPI
1.8.20. Do czego służy formatowanie dyskietki?
Do sporządzania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz