Sejm PRL - strona 3

note /search

Rodzaje organów państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2394

. Wybrany w tym samym roku sejm PRL był organem fasadowym, nie odgrywającym większej roli w życiu...

Historia po 1914 roku - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3206

Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (1914- 1918) -Trójporozumienie (Ententa)- Francja, Anglia, Rosja -Trójprzymierze- Niemcy, Austro- Węgry, Włochy -działalność organizacji wojskowych w Galicji, kierowanych przez Piłsudskiego i Hallera, służyła koncepcji zorganizowania antyrosyjskiego powsta...

Historia administracji - FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja Publiczna XIX i XX w
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2205

FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji. 1791: Król + ministrowie (zasada kontrasygnaty) Konstytucja z 1791 r. powierzała władze wykonawczą w ręce króla, a że monarcha pozostał nietykalny i nieodpo...

System polityczny RP - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 3346

  1  SYSTEM POLITYCZNY RP      1.  Poj ę cie systemu politycznego:  System  polityczny   –  normatywne  i  faktyczne  zaleŜności  powstające  między  podmiotami  działań  polit.  (jednostkami,  grupami,  organizacjami)  w  procesie  kreacji  władzy  państwowej,  podejmowania  decyzji  oraz  egzekwo...

Adamski, Historia mediów i dziennikarstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1911

  1        Historia mediów i dziennikarstwa        Materiały z wykładów dla studentów I roku  Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie        Spis tre ś ci:  HISTORIA MEDIÓW I DZIENNIKARSTWA – WYJA Ś NIENIE POJ ĘĆ  2   HISTORIA KSI Ąś KI I DRUKU5   HISTORIA PISMA 5   MATE...

Wychowanie i jego uwarunkowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3024

l. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej l. WYCHOWANIE I JEGO UWARUNKOWANIA Pojęcie wychowania nie jest jednoznaczne Określa bądź proces wychowawczy, bądź rezultat tego procesu W pierwszym przypadku wychowanie jest rozumiane jako system działań zmierzają­cych do określonych rezultatów wychowaw...

Janusz Skodlarski - Zarys historii gospodarczej Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 2457
Wyświetleń: 3864

Zarys historii gospo- darczej Polski Janusz Skodlarski Zarys historii gospo- darczej Polski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź 2000 Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Redaktor: Jadwiga Gniazdowska Korektor: Barb ara Wichan Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2...