Historia Polityczna III RP - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Polityczna III RP - wykład - strona 1 Historia Polityczna III RP - wykład - strona 2 Historia Polityczna III RP - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KOLOSY dr KRÓL KOLOS 1 1. Kto to był : Edward Dubanowicz - LN, SDN, założyciel NCSL, przewodniczący KK w SU, Janusz Radziwiłł - durna konserwa, rządy RR, spotkanie w Nieświeżu, BBWR, Aleksander Meysztowicz - debil-monarchista, żubr, kataryniarz, premier LŚ, szmata rosyjska, Aleksander Prystor - ZS, ZWC, PPS, PPSFR, POW, BBWR, OZN, marszałek senatu, premier, Mordechaj Alter - cadyk, IV Wielki Rabin, współzałożyciel Agudat Israel, Bronisław Pieracki - Legiony, POW, BBWR, MSW, zastrzelony przez OUN, Tadeusz Tertil - SND, PKL, burmistrz Tarnowa,  
2. daty dzienne: konstytucja marcowa - 17.03.1921,
Rada Regencyjna - 12.09.1917,
bitwa nad Bzurą - 09-22.09.1929,
nawiązanie stosunków Polski z Litwą - 17.03.1938,
zastrzelenie Narutowicza - 16.12.1922,
OWP - 04.12.1926,
 
3. test: kto zapewniał bezpieczeństwo w WMG - Polska,
Xawery Dunikowski - artysta, PRL-owski rzeźbiarz, pomnik na Górze Św. Anny, pożyczka tytoniowa - włoska 1924,
pożyczka zapałczana - szwedzka 1925,
osadnictwo wojskowe - ustawa uchwalona 17.12.1920, b yłych wojskowych osiedlano w osadach usytuowanych na tere nach ukraińskich i białoruskich, celem było stworzenie ośrodka przydatnego w tłumieniu ruchów o charakterze narodowo- wyzwoleńczym . Ż ołnierze nie nauczeni pracy na roli, a pozbawieni dalszej pomocy ze strony państwa, szybko popadali w skrajną biedę , polsko-niemiecki układ o nieagresji - 26.01.1934, przez 10 lat spory regulowane bez użycia siły,
 
4.Kontrkandydaci Narutowicza (Wyzwolenie) ChZJN - Maurycy Zamoyski, Piast - Stanisław Wojciechowski,
PPS - Ignacy Daszyński,
BMN - Jan Niecisław Baudouin de Courtenay,
5. W yjasnij: szlachta zagrodowa - drobna szlachta kresowa, od XVII wieku tracąca na pozycji i znaczeniu, zmuszana przez zaborców do dostarczania dokumentów potwierdzających szlacheckość, co było bardzo często niemożliwe, po roku 1864 ekonomicznie niżej od chłopów, dużo stopień analfabetyzmu, opieką nad nią i próbą ratowania jej polskości zajmował się od 1938 roku Związek Szlachty Zagrodowej,
nożyce cenowe - równoczesny spadek wartości wytworzonego towaru i wzrostu cen artykułów potrzebnych do jego wyprodukowania, najmocniej ucierpiała na tym wieś - na zakupienie tych samych towarów rolnik musiał przeznaczać coraz większą część swojej produkcji, a więc obiektywnie ciągle one drożały. Występuje od roku 1928,
kadzichłopy - 08.08.1935 - Kadra Działaczy Chłopskich, kadzichłopy - przydomek pogardliwy nadany przez przeciwników, Andrzej Waleron, Jan Smoła, Michał Róg - rozłam w SL,

(…)

… kościół w PRL,
Grudzień 70,
TRJN,
EGZAMIN 7
 
1.  uporządkować chronologicznie:
Rada Regencyjna - 12.09.1917,
Tymczasowa Rada Stanu - 06.12.1916,
Centralny Komitet Obywatelski - 1916,
Naczelna Rada Ludowa - 14.11.1918,
Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego - 19.10.1918,
Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego - 28.10.1918,
Naczelny Komitet Narodowy - 16.08.1914,
2. czym były:
Konwent…
… to.....
wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, tarnopolskie,
5. test wyboru:
data ustawy o szkolnictwie utrakwistycznym - kto wydał - „O co walczy naród polski” - kogo posądzono o odchylenia prawicowo- nacjonalistyczne - Władysław Gomułka,
partyzanci - nazwiska: Ryś, Żbik - co to za statki
6. Opisówki:
stosunki polsko- litewskie w dwudziestoleciu,
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej,
EGZAMIN 28.06
1…
… w okresie stalinowskim,
akcja Wisła,
Konkordat II RP z Watykanem,
armia hallera, polski marzec'68,
PKWN, nowelizacja konstytucji w 1976 roku,
Stosunki państwo kościół w latach 60-tych, Rok 1956,
Pakt Lanckoroński,
KNP, Okrągły stół,
stosunki polsko- litewskie w dwudziestoleciu,
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej,
Polityka gospodarcza PRL w czasach stalinowskich, Stosunki polsko-czechosłowackie w latach…
… przysięgowy - 09.07.1917,
utworzenie Tymczasowej Rady Stanu - 06.12.1916,
rozkaz cara do armii - 25.12.1916,
bitwa pod Łowczówkiem - 22-25.12.1914 - I brygada, dowodzi Kazmierz Sosnkowski,
2. Przyporządkuj nazwiska do organizacji lub funkcji:
Stanisław Wrona - SCh,
Stanisław Gucwa - „Wici”, „Bataliony Chłopskie”, SL, ZSL, marszałek sejmu PRL,
Małgorzata Fornalska - komunistka, żona Bieruta, SDKPiL, KPP…
…. Jacek Kuroń, Barbara Labuda, Bronisław Geremek, Marek Edelman,
TRS - Tymczasowa Rada Stanu pierwszy organ władzy polskiej ustanowiony na ziemiach Królestwa Polskiego przez wojskowych generał-gubernatorów Niemiec i Austrii podczas I WŚ. Rozporządzenie o utworzeniu TRS było wykonaniem postanowień zawartych w akcie 05.11.1916. Datowane 06.11, ogłoszone 06.12.1916 rozporządzenie powoływało TRS jako organ…
… „polskiej szkoły filmowej” - Andrzej Wajda,
agent polski pracujący dla CIA, który uciekł do USA z informacją o planach stanu wojennego- Ryszard Kukliński,
 
EGZAMIN 11
1. Daty:
Litwa Środkowa - 12.10.1920,
upadek Westerplatte - 07.09.1939,
utworzenia KOR-u - 23.09 1976,
3 powstanie śląskie - 02/03.05 1921,
 
2. osoby:
Marian Kukiel - obrona Belwederu,
Stanisław Cat Mackiewicz - monarchista,
Wasyl Mudry…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz