Historia po 1914 roku - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3206
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia po 1914 roku - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (1914- 1918)
-Trójporozumienie (Ententa)- Francja, Anglia, Rosja
-Trójprzymierze- Niemcy, Austro- Węgry, Włochy
-działalność organizacji wojskowych w Galicji, kierowanych przez Piłsudskiego i Hallera, służyła koncepcji zorganizowania antyrosyjskiego powstania w Królestwie Polskim- zwolenników nazywano aktywistami (orientacja skierowana na Niemcy). -Narodowa Demokracja z Dmowskim na czele liczyła na odbudowę państwowości polskiej w związku z Rosją- nazwano ich pasywistami
-1914 Kraków- powstał Naczelny Komitet Narodowy- obejmujący reprezentantów wszystkich stronnictw galicyjskich dążących do rozwiązania sprawy polskiej razem z Austro- Węgrami. Utworzone Legiony Polskie zostały podporządkowane dowódcom austriackim. Późniejszą I brygadą dowodził Piłsudski, który utworzył tajna Polską Organizację Wojskową (POW). Jej komendantem został E. Rydz- Śmigły. -z inicjatywy Dmowskiego powołano w W-wie Polski Komitet Narodowy
Organizacja władz okupacyjnych
-po wybu WIŚ w kilkudziesięciu miastach powstały Komitety Obywatelskie
-1915 w W-wie utworzono Straż Obywatelską
-5 sierpnia 1uch915- wojska niemieckie wkraczają do W-wy- rozwiązano niemal wszystkie polskie instytucje, wprowadzono administrację wojskowa i cywilną. Utworzono 2 generałgubernatorstwa, w których zniesiono rosyjski podział na gubernie. Generałgubernatorstwo Warszawskie (GGW) objęło 3/5 obszaru KrPl. Obok administracji cywilnej powstał Zarząd Cywilny, któremu podlegały urzędy powiatowe oraz prezydia policji w W-wie i Łodzi. Na czele powiatów (32) stanęli naczelnicy.
-wzdłuż rzeki Pilicy i Wieprza w kierunku do Bugu przebiegała granica demarkacyjna od Generałgubernatora Lubelskiego (GGL). Administrację wewnętrzną powierzono Krajowemu Komisariatowi Cywilnemu. GGL podzielono na obwody, wkrótce nazwane powiatami (27), na ich czele ustanowiono komendantów. -samorząd gminny poddano nadzorowi organów powiatowych; wprowadzono samorząd miejski oraz samorząd powiatowy
-rozbudowane struktury żandarmerii; opieką społeczną zajęła się Rada Główna Opiekuńcza
Akt z 5 listopada 1916
Generał- gubernator warszawski (gen. Hans von Beseler) i austriacki (gen. Karl Kuck) ogłosili tekst proklamacji- ziemie wydarte Rosji to terytorium, na którym powstanie KrPl jako państwo samodzielne z dziedziczną monarchią konstytucyjną. Ogłoszenie to naruszające normy prawa międzynarodowego co do jednostronnej organizacji terenów okupowanych wywołało protesty Rosji i jej sojuszników. -powołanie w grudniu 1916 Tymczasowej Rady Stanu (TRS). Jej członkowie (25) pochodzili z nominacji generał- gubernatorów spośród aktywistów. TRS organem doradczym i opiniodawczym dla władz okupacyjnych, co doprowadziło do dymisji jej członków w sierpniu 1917. ważnym jej osiągnięciem było złożenie w lipcu 1917 pierwszego projektu ustawy zasadniczej dla KrPl.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz