Historia polityczna Polski XX wieku - pomoce na zajęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia polityczna Polski XX wieku - pomoce na zajęcia  - strona 1 Historia polityczna Polski XX wieku - pomoce na zajęcia  - strona 2 Historia polityczna Polski XX wieku - pomoce na zajęcia  - strona 3

Fragment notatki:

KOŚCIÓŁ …................................................................. -wrzesień1945 -TRJN zrywa konkordat z Watykanem → doktryny tępiące oznaki wiary
-1945 ówczesny prymas Polski przystąpił do tworzenia administracji apostolskiej w kraju. Na początku bez przeszkód działały stowarzyszenia religijne, seminaria duchowne, zakony, szkoły prowadzone przez duchowieństwo.
-premier Cyrankiewicz ogłosił walkę z duchowieństwem, chciał zmusić kościół do podporządkowanie się nowej władzy, rozbić go od środka
-1947 - stowarzyszenie PAX kierowane przez Piaseckiego → podporządkować katolików partii -lipiec 1949 obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych przez duchownych
-sierpień 1949 dekret o „ochronie wolności sumienia” → ograniczał swobody zakonów, duchownych i stowarzyszeń → kary więzienia za „zmuszanie do udziału w praktykach religijnych” i „udział w zbiegowiskach publicznych” → można było skazać każdego praktykującego katolika → karanie duchownych za nieprzestrzeganie i nadużywanie wolności. -jesień 1949 -Komisja Księży → przeciw Kościołowi → tzw. „księża patrioci” ok 10% duchownych. → odebranie CARITAS kościołowi
-marzec 1950 państwo przejęło na własność nieruchomości ziemskie Kościoła katolickiego (dobra martwej ręki) → zaognienie relacji.
-Kościół tylko nauczać religii w szkołach, zachowano szkoły katolickie, uznano prawo katolików do własnej prasy, do pracy dobroczynnej. -duchowieństwo zmuszone do nauczania poszanowania prawa i nowej władzy państwowej. -1951 -z powodu nie dostosowania się kościoła pogorszenie sytuacji. Księży masowo aresztowano za działalność „antypaństwową”
-Urząd do spraw Wyznań powołany w 1950 miał zapewnić państwu kontrolę na Kościołem. Efektem aresztowanie pracowników kurii metropolitalnej pod zarzutem szpiegostwa w 1953. Duchownych oskarżono o szerzenie działalności antypaństwowej. Aresztowano ok. 900
-1953 -biskupi wystosowali list do rządu PRL określający działania państwa jako „zdradę interesów polskiej racji stanu”
-1953 -zmuszenie duchowieństwa do ślubowania na wierność PRL. Odmawiający nie mogli pełnić swoich funkcji.
-listopad 1953 - aresztowano prymasa Wyszyńskiego → więzień Rywałd, potem koło Lidzbarka. W prasie ukazała się informacja o zakazaniu prymasowi wrogiej działalności wobec państwa i fałszywa propaganda głosząca że informacja ta spotkała się z aprobatą społeczeństwa.
-1953 -dekret o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych -1956 pewna poprawa. Uwolniono Stefana Wyszyńskiego, przywrócono nauczanie religii w szkołach, cofnięto dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych. -1958 -powoływanie kleryków do wojska.

(…)

… władz komunistycznych zainstalowanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) -na czele Edward Osóbka-Morawski (premier), jako granicę wschodnią uznał linię Curzona. -22 lipca ogłoszono Manifest PKWN, w którym określał się jako legalny rząd tymczasowy dążący do wywalczenia niepodległej ojczyzny, podstawą na jakiej działał miała być konstytucja marcowa, zapowiedziano reformę rolną…
… ...........................................
Rządy sanacji - potoczna nazwa rządów sprawowanych w Polsce w latach 1926-1939 przez marszałka Józefa Piłsudskiego i jego następców. Charakteryzowały się ograniczeniem demokracji i swobód obywatelskich i autorytarnymi metodami sprawowania władzy.
Geneza rządów sanacji
Polityczna niestabilność Polski, częste zmiany rządów, korupcja polityczna i prywata zniechęciły marszałka Józefa Piłsudskiego do obowiązującego modelu ustrojowego. Były naczelnik państwa wycofał się w 1924 roku z życia publicznego, jednak nie zaprzestał działalności publicystycznej. W swoich felietonach Józef Piłsudski wielokrotnie krytykował polski system polityczny, który określał jako "sejmokrację" i "partyjniactwo".
-Centralnym punktem myśli politycznej Józefa Piłsudskiego było hasło "sanacji państwa", czyli jego naprawy (sanacja
… sanacji po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego
Konstytucję kwietniową opracowywano z myślą o Józefie Piłsudskim, który jednak nie zdążył skorzystać z jej owoców. Marszałek Józef Piłsudski zmarł po ciężkiej chorobie 12 maja 1935 roku, w wieku 67 lat. J
-W roku 1937 z inicjatywy marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego powołano tzw. Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN, potocznie "Ozon"). Była to formacja…
… ….......................................................
Czerwiec `76 to fala strajków i demonstracji ulicznych, jakie miały miejsce 25 czerwca 1976 r. Objęły one około 70-80 tys. osób w co najmniej 90 zakładach pracy na terenie 24 województw. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana 24 czerwca w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen wielu artykułów żywnościowych (m.in. mięso i ryby - 69 proc., nabiał - 64 proc., ryż…
… porządek terytorialny i polityczny w Europie, tzw. system wersalski.
-w wyniku układu Niemcy utraciły na rzecz: Francji - Alzację i Lotaryngię, Polski - Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, i inne. -Wolne Miasto Gdańsk. okręg Saary poddany pod międzynarodową kontrolę
na terenie Górnego Śląska, Warmii i Mazur miały być przeprowadzone plebiscyty,
-niemieckie kolonie podzielono pomiędzy zwycięzców i przekazano…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz