Sedymentacja - strona 8

Procesy endogeniczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 714

na niej poziomych warstw utworów młodszych. Dyskordancja erozyjna - spowodowana jest przerwą w sedymentacji osadów...

Uzdatnianie wód - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

, - sedymentacja, - flotacja, - filtracja, - wymiana jonowa, - chemiczne strącanie, - sorpcja, - utlenianie...

Mechanizm filtracji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2016

złoża bez wykorzystania jego głębokości. 2) sedymentacja - podlegają jej cząstki 0 d=2-10μm , ρ=2,69g...

Starszy Paleozoik-charakterystyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marek Jońca
 • Geologia historyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1428

sedymentacyjne w Europie: Platforma wschodnioeuropejska: Sedymentacja w zbiornikach epikontynentalnych i w rowach...