Mechanizm filtracji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm filtracji-opracowanie - strona 1 Mechanizm filtracji-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

4. Mechanizm filtracji. Rodzaje filtrów.
Filtracja-oddzielenie fazy stałej od ciekłej podczas przepływu wody przez ośrodek porowaty. Zatrzymane wówczas zostają cząstki o rozmiarach większych od wielkości porów materiału filtracyjnego, a także cząstki mniejsze. Średnica cząstek zatrzymywanych podczas filtracji wynosi d=0,1-50μm. Kiedy stosujemy? Niezbędna do oczyszczania wód powierzchniowych. Usunięcie zawiesiny pokoagulacyjnej z wody, usunięcie zawiesiny z wód podziemnych.
1)Filtracja pośpieszna-realizowana przez przepuszczenie pisaku kwarcowego-zachodzą procesy fizyczno-chemiczne (tzw. cedzenie)
2) Filtracja powolna-na filtrach wytwarza się błona filtracyjna, która rozkłada związki organiczne
Mechanizm zatrzymywania cząstek:
1) cedzenie - zatrzymane są głównie cząstki większe od średnicy porów, odgrywa dominującą rolę, gdy: dcz/dz0,2 ( gdzie dcz- średnica cząstek; dz- średnica ziaren). Powoduje zmniejszenie porowatości złoża i szybki przyrost strat ciśnienia hydrostatycznego. Może to niekiedy prowadzić do zablokowania złoża bez wykorzystania jego głębokości.
2) sedymentacja - podlegają jej cząstki 0 d=2-10μm , ρ=2,69g/cm3 , stopień sedymentacji ηs=Δ*ρ*g*dcz2 /18*μ*Vf ;
3) dyfuzja - dotyczy cząstek o d

(…)

… zawiesin
- kontaktowe ( za pomocą koagulacji)
- katalityczne
- biologicznie aktywne( w złożu musi rozwinąć się mikroflora)
- sorpcja - zachodzi proces adsorpcji
- chemiczne - jonowymienne
Podział ze względu na podział wymuszenia przepływu wody przez złoże filtracyjne
- filtry otwarte - grawitacyjne
- filtry zamknięte - ciśnieniowe
Podział ze względu na prędkość przepływu wody - filtry powolne - V=0,1-0,5m…
…, granulowany węgiel aktywny.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz