Scjentyzm pozytywistyczny

Naturalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1477

. Kierunkiem panującym był wówczas naturalizm (związany ze scjentyzmem w filozofii). Jeszcze przed rokiem 1880...

Wykład - Filozofia nauki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679

. Jeśli się to powiedzie, można sproblematyzować również scjentyzm. Max Scheler pokazał, że mamy nie tyle finalistyczną...

Pozytywizm, anty i neo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Pozytywizm W XIX wieku dominowały tendencje pozytywistyczne (np. ewolucjonizm, determinizm) Nazwa...

Esencjalizm jako pogląd filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3262

. Określany przez trzy czynniki - scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm. Program pozytywistyczny opierał...

Pedagogika naukowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1239

podstawę dla ich przewidywania ZAŁOŻENIA FILOZOFICZNE ( EPISTEMOLOGICZNE ) SCJENTYZM  jedynym...

Pozytywizm - Szkoła naukowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

pozytywistyczną. Z tego powodu późniejsi krytycy pozytywizmu poczynając od Diltheya, nierzadko występują...

Pozytywizm i początki socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

zastrzeżeń, że była socjologią pozytywistyczną. Z tego powodu późniejsi krytycy pozytywizmu poczynając...

Pozytywizm - Poznanie naukowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

pozytywistycznej: Dla filozofii nowożytnej zasadniczym problemem stawała się nauka nowożytna, a jej głównym...