Scholastyka - strona 4

Średniowiecze typy szkół

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

szkoły klasztornej magister principalis. Scholastyk - miał prawo do zatrudniania nauczycieli pomocniczych...

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

myślicielem scholastycznym. Stworzył drugi typ scholastyki, który później bardzo się rozpowszechnił. Filozofię...

Dawid z Dinant - Sieger z Brabantu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

, ale nie musi być prawdą na terenie wiary. Scholastyka głosiła pełną harmonię wiary i filozofii. Dlatego też oba kierunki...

Duns Szkot, przewaga woli nad intelektem

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

, ale to są prawdy wiary, a nie wiedzy to są prawdy Objawione człowiekowi. Z tej podstawowej troski scholastyki...

Hugo od świętego Wiktora

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

i przez wiarę- na podstawie objawienia. Hugon był twórcą połączonego systemu scholastyki i mistyki. Wyróżnił 3...