Podstawy podejścia mistycznego Bernarda z Claivaroux

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy podejścia mistycznego Bernarda z Claivaroux - strona 1 Podstawy podejścia mistycznego Bernarda z Claivaroux - strona 2 Podstawy podejścia mistycznego Bernarda z Claivaroux - strona 3

Fragment notatki:

ZESTAW 32 PYATNIE 75 Przedstaw podstawy podejścia mistycznego Bernarda z Claivaroux .(1091-1151)
Istnieją dwie odmiany mistycyzmu średniowiecznego:
Mistycyzm, którego celem jest zastąpienie scholastyki, tzw. Odmiana ekskluzywna, której wyrazicielem był właśnie Bernard
Mistycyzm, którego celem jest uzupełnienie scholastyki Źródłem mistyki średniowiecznej był Augustyn, dla Bernarda głównym źródłem były pisma religijne nie filozoficzne, zwłaszcza św. Jana i św. Pawła POGLĄDY: 1.Mistyka a mistycyzm Bernard łączył praktyką z teorią: uprawiał mistykę i głosił mistycyzm czyli teorię, że obcowanie z Bogiem jest najlepszym, a nawet jedynym środkiem poznania prawdy. 2. Szczeble poznania mistycznego Próżno wysilać rozum, trzeba życie zasłużyć na pomoc bożą, siły ludzkie są niewystarczające, musi im więc pomóc łaska. Łaskę otrzymujemy poprzez pokorę i miłość i to właśnie pokora i miłość potrzebne są poznającemu do rozumowania. Dojście do prawdy możliwe jest tylko przez pogłębienie życia duchowego. Są 4 stopnie m istyki i 12 stopni pokory: szczyt pokory to pierwszy stopień poznania-pozwala nam poznać własną nędze; stopień ten osiągamy właśnie przez pokorę stopień drugi-przez poznanie własnej nędzy zyskujemy współczujące zrozumienie nędzy bliźnich; stopień ów osiągamy przez współczucie stopień trzeci-cierpiąc nad własną i cudzą nędzą oczyszczamy swe serce i czynimy je zdolne do oglądania rzeczy boskich; stopień osiągamy poprzez kontemplację szczyt kontemplacyjnego poznania to ekstaza-następuje gdy umysł, oglądając Boga, przejęty podziwem dla Jego wielkości, zapomina o sobie-dusza wyrywa się z ciała, z samej siebie i zatapia w Bogu (porównanie Bernarda: dusza wówczas jest jak kropla wody, która wlana w wielką ilość win, traci swoje własności i nabiera własności wina), dusza potęguje swoje wartości i upodabnia się do Boga 3.mistycyzm prawowierny w panteistyczny Chrześcijańskiemu mistycyzmowi obcy był panteizm: Dla panteizmu poznanie mistyczne jest faktem przyrodzonym, człowiek może utożsamiać się z Bogiem ponieważ posiada tą samą naturę; a dla nauki chrześcijańskiej Bóg ma inną naturę dlatego bezpośrednie poznanie Jego drogą naturalną jest niemożliwe, potrzebna jest nadprzyrodzona łaska-pomoc boża. Dla panteistów poznanie mistyczne jest aktem umysłowym, a dla mistyki chrześcijańskiej jest połączeniem z Bogiem drogą uczucia i woli przez akty pokory i miłości. mistyka a scholastyka MISTYKA-prawdy dosięga się nie samym umysłem beznamiętnym, ale przez uczucie, pokorę, miłość, współczucie i świętość; dosięga się w sposób indywidualny i osobisty a nie wg stałych reguł jak w scholastyce, która usiłowała prawdy objawione zrozumieć siłami przyrodzonymi umysłu; w mistyce jest poznanie nadprzyrodzone, przez wiarę i kontemplację, w której człowiek przekracza granicę własnego umysłu.


(…)

… za jedyne i autonomiczne źródło wiedzy
racjonalizm metodologiczny: główną rolę w procesach wiedzo twórczych odgrywają czynniki niezależne od doświadczenia, aprioryczne, czyli rozumowe (aprioryzm)
Platon, Arystoteles, Husserl. Kant
Ideał poznania to poznanie naukowe, jego zaprzeczeniem jest ślepa wiara-dogmatyzm, odwoływanie się do czynników nadprzyrodzonych, mistycyzm
IRRACJONALIZM-dominującą rolę w procesach poznania i działania przypisuje czynnikom pozazmysłowym i pozarozumowym, np. woli, uczuciu, popędom, instynktom
Niektóre jego odmiany za podstawowe źródło wiedzy wyłącznie akty mistycznej ekstazy (Plotyn) lub swoistej iluminacji (augustynizm) bądź też intuicji
Spośród wszystkich władz człowieka na pierwszym planie stawia wolę (Schopenhauer) lub serce, uczucia (Pascal) bądź zmysł moralny…
… na ich zawartość oraz kolejność pojawiania się na poziomie wyższym (można równocześnie przeżywać „niższą” przykrość i „wyższą” radość). Według Schelera autentyczne i głębokie szczęście przenika się z cierpieniem, należy więc odrzucić nieskuteczną walkę z cierpieniem, bólu trzeba nauczyć się przeżywać. Druga część pytania: różnica między racjonalizmem i irracjonalizmem
RACJONALIZM-główna rolę w ludzkim działaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz