Źródła prawa na Rusi Kijowskiej i w Rosji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa na Rusi Kijowskiej i w Rosji - strona 1 Źródła prawa na Rusi Kijowskiej i w Rosji - strona 2 Źródła prawa na Rusi Kijowskiej i w Rosji - strona 3

Fragment notatki:


Ź R Ó D Ł A PRAWA NA RUSI KIJOWSKIEJ I W ROSJI Najdawniejsze źródła prawa na Rusi. Pierwsze dane o źródłach prawa na Rusi pochodzą z kroniki ruskiej ( XII w.) „ Powieść doroczna” → min. wiadomości o traktatach Rusi z Bizancjum (dynastia Rurykowiczów po wojnach z bizancjum) → istotne źródło poznania najdawniejszego prawa ruskiego (przepisy z dziedziny prawa prywatnego, karnego, procesu, a także normy prawa międzynarodowego, np. zniesienie prawa nadbrzeżnego, przepisy o ochronie życia rozbitków, zakaz zaboru mienia z rozbitego statku, zasady wykupu jeńców, ekstradycji jeńców i niewolników). Powołano się w traktatach na tzw. Zakon ruski , co może świadczyć o istnieniu systemu prawnego na Rusi.. Ruska Prawda. Prawo zwyczajowe - główne źródło p rawa w państwie kijowskim Pojawia się ustawodawstwo książęce - obok uwzględnianych praw zwyczajowych, też prawa nowe. Z czasem zebrano te ustawy, a zbiór ten uzyskał nazwę Ruskiej Prawdy ( XI i XII w.) napisana w języku ruskim porównywana z frankońskimi leges barbarorum ze względu na podobny poziom rozwoju prawa. Znane są dwie redakcje Ruskiej Prawdy: tzw. Krótka Prawda i Obszerna Prawda . Krótka Prawda - przepisy głównie z dziedziny prawa karnego i procesu. 2 części: tzw. Prawda Jarosława (30'te XI w .) oraz tzw. Prawdy Jarosławiczów (50-70'te XI w., charakter prawa-przywileju, zróżnicowanie stanowe norm). Obie na podstawie prawa zwyczajowego, usatw książęcych i praktyki sądowej (tylko 2 część) Obszerna Prawda - XII w., przepisy Krótkiej Prawdy, zmienione i uzupełnione przez wnuków Jarosława Mądrego, oraz Statut Włodzimierza Monomacha. Skrócona Prawda - XV w ., wyciąg z redakcji Prawdy Obszernej z pewnymi przeróbkami, ale nie odegrała większej roli. Ukazała jednak, że przepisy Ruskiej Prawdy były nadal w użyciu. Ustawy cerkiewne. Prawo bizantyjskie. wydawane przez książęta w celu regulowania spraw kościelnych, szczególnie sądownictwa duchownego → ważny wpływ władzy książęcej na Kościół wschodni . Statut księcia Włodzimierza o sądach cerkiewnych Włodzimierz jako pierwszy władca przyjął chrzest w obrządku greckim i stworzył podstawy organizacji kościelnej . Pierwotny tekst nieznany. Statut księcia Jarosława (mądrego, syna Włodzimierza) - dot. sądów kościelnych - m.in. rozszerzał zakres spraw podległych sądownictwu duchownemu. Duży wpływ praw bizantyjskiego na prawo ruskie → ustawy cesarzy bizantyjskich (zwane nomokanonami — od słów nomos (ustawa świecka) i canon (ustawa kościelna)) tłumaczone na język

(…)

… Ułożenije z 1649 r. (obowiązywał prawie 200 lat), opracowany przez specjalną komisję i przyjęty przez Sobór Ziemski. Opierało się m.in. na Sudiebnikach, ukazach (ustawach) carskich, na prawie bizantyjskim i III Statucie Litewskim. Stał wyżej od poprzednich pod względem techniki ustawodawczej, obejmował przepisy prawa państwowego, administracyjnego, karnego, cywilnego i procesu. Szeroko znany poza granicami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz