Savigny - strona 7

Prawa starożytnego Bliskiego Wschodu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Andrzej Gaca
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 994

Savigny, również w 1814). Ze względu na niechętną postawę konserwatywnych rządów krajów niemieckich...

Opracowanie zagadnień - Zasada legitymizmu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Janusz Justyński
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

Savigny, Eichhorn, czy Puchta. W doktrynie określa się ich mianem „szkoły profesorskiej”. Gustaw von Hugo...

Wykładnia prawa - skrypt

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Lech Morawski
  • Logika dla prawników
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 5040

i funkcjonalne. 2. Wg Ziembińskiego: w. językowa w. pozajęzykowa 3. Wg von Savigny w. gramatyczna - w. jęz...

Filozofia prawa - skrypt 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Mikołaj Rakoczy
  • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

Filozofia prawa jako dział filozofii. (przedmiot filozofii prawa) Filozofię prawa wyodrębnia się spośród innych nauk filozoficznych ze względu na przedmiot i charakter zadań wyjściowych oraz perspektywę jej badań. Nie jest ona ani teorią prawa, ani teorią państwa i prawa. Filozofia prawa jest rezu...

Wykladziki prawo

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

socjologiczne w prawie- Savigny, Ehrlich, Weber, Durkheim Szkoła psychologiczna w prawie- Petrażycki...

Wstęp do prawoznawzstwa - skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr inż. Jerzy Leszczyński
  • Wstęp do prawoznawzstwa
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 1379

, wpływowego w XIX w. kierunku myśli filozoficzno-prawnej (K. Savigny, G. Puchta). Filozoficzne Pozytywnie...

Historia myśli socjologicznej - skrypt

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • mgr Dorota Piotrowska
  • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 2737
Wyświetleń: 8862

Müller (1779-1829), Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), Karl Ludwig von Haller (1768-1854), Aleksiej...

Teoria Filozofii Prawa

  • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4592

...rawo to zjawisko złożone, wieloaspektowe, można je badać w różnych płaszczyznach i różnymi metodami: - ontologia – nauka o bycie - epistemologia – nauka o poznaniu - aksjologia prawa – nauka o wartościach; można sprowadzić do kilku grup. Grupy o byt prawa: 1. prawo to norma lub system...