Sanhedryn

Dzieje Palestyny - od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

sanhedrynu, faryzeuszy. Był jednym z najkrwawszych zbrodniarzy - wobec wszystkich. W 37 r. przed Chr. Herod...

Jezus jak Chrystus w Ewangelii św. Marka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

. Aluzja ta jest szczególnie wyraźna w scenie przesłuchania przed Sanhedrynem. Na pytanie arcykapłana...

Miejsca związane z wykonywaniem kar

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marian Małecki
 • Archeologia prawa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

sprawdzania więźniów przed egzekucją przez sanhedryn - ukamienowanie zawsze poza murami miasta - Dolina...

Apostołat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Andrzej Wańka
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1239

mu tego Sanhedryn. Apostołowie również pełnia funkcję uświęcania: udzielają chrztu, gromadzą ludzi na łamaniu chleba...

Refleksja historyczno-teologiczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

. Pierwszorzędnym świadkiem grobu Jezusowego w Jerozolimie był Józef z Arymatei, faryzeusz i członek sanhedrynu...

Mistrz i Małgorzata

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

. Przyprowadzony zostaje do niego Jeszua Ha-Nocri, człowiek skazany przez Sanhedryn na śmierć, Piłat ma wydać...