Sanatorium - strona 14

Finanse publiczne - Umowa o dożywocie - Dochody publiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

FINASE PUBLICZNE 1. Pojęcie środków publicznych- * dochody publiczne, * środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, * przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu teryto­rialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu­blicznych pochodzące: a) z...

Bezpieczeństwo budynków - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

o liczbie miejsc > 1500, 3) kina i teatry o liczbie miejsc > 600, 4) szpitale i sanatoria o liczbie łóżek...

Psychologia rehabilitacyjna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • mgr Maciek Michalak
 • Psychologia rehabilitacyjna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2240

. Psycholog w sanatorium: większość ludzi - brak informacji Praca psychologa polega na informowaniu, pomocy...

Finanse publiczne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Renata Papież
 • Finanse publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1736

: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, sanatoria, prewentoria...

Polityka zdrowotna - wykład

 • dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
 • Polityka społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1470

, sanatoria); pomoc doraźna (pogotowie ratunkowe). Istotnym problemem jest określenie podziału zadań...

Historia myśli psychologicznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1113

Jesteśmy w trakcie omawiania psychologii..., no najlepiej byłoby powiedzieć, rosyjskiego obszaru językowego, bo zarówno chodzi tu o rosyjską czyli carską psychologię i tę, która była rozwijana w Związku Radzieckim. Mówiłem Państwu o tym, który najczęściej jest wspominany w różnych międzynarodowych p...

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

lub zakładach uzdrowiskowych oraz sanatoriach,3)od osób niewidomych i ich przewodników,4)od podatników p...