psychologia rehabilitacyjna - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
psychologia rehabilitacyjna - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Zakres materiału jest następujący: rodzaje amputacji, podział amputacji, jednostkowe uwarunkowania skuteczności rehabilitacji, trauma psychiczna, proces powtórnej socjalizacji, zawał serca, otępienia, potrzeby opiekunów itp. Notatka ma 21 stron w formacie pliku tekstowego.

Amputacje
1. Problemy związane z amputacją zależą w dużej mierze od: wieku jednostki i charakterystycznych dla tego wieku cech fizycznych i psychicznych.
2. Wyróżniamy zasadniczo 3 rodzaje amputacji:
a)Wrodzone - nie wymagające interwencji chirurgicznej
b)Urazowe - po wypadkach
c)Postępowanie w procesie leczenia innych chorób
3.Podział amputacji
Kończyna górna
- częściowa ręki - wyłuszczenie w stawie nadgarstkowym
- poniżej łokci - wyłuszczenie w stawie łokciowym
- powyżej łokcia - wyłuszczenie w stawie ramiennym
-całej kończyny - wraz ze stawem ramiennym
Kończyna dolna:
- częściowa stopy
- w stawie skokowym - SYME
- poniżej kolana - wyłuszczenie w stawie kolanowym
- powyżej kolana - wyłuszczenie w stawie biodrowym
- całej kończyny wraz z połową miednicy
Ponadto mogą być:
-amputacje pojedyncze
-amputacje obustronne (obie kończyny górne lub dolne)
- amputacje podwójne - (1 kończyna górna i 1 dolna)
-amputacje mnogie
Dalsze możliwości sprawnego poruszania się związane są z miejscem gdzie nastąpiła amputacja .
3. Opieka lekarska nad osobami po amputacji:
Postępowanie pooperacyjne: leczenie zmierzające do ostatecznego wygojenia rany / przygotowanie kikuta i całego organizmu. Ma to miejsce przed zastosowaniem protezy i trwa 2-3 miesiące.
Przygotowanie protezy i nauka posługiwania się nią - 3 miesiące. Gdy nauczy się posługiwać protezą kończy się pierwszy okres rehabilitacji.
4. Zaburzenia stanowiące konsekwencje amputacji i noszenia protez:
- przykurcze mięśni w kikucie- ograniczenie siły i zakresu ruchu - wpływ na poruszanie protezą.
- nerwiaki i zbliznowacenie = długotrwałe bóle.
- nadmierne pocenie się w miejscu umocowania protezy - nieprzewiewność materiału
- podrażnienie skóry - tarcie i ucisk protezy
niedokrwienie w obrębie kikuta
5. Konsekwencje psychologiczne amputacji - wpływ na zachowanie się jednostki
Wydolność fizyczna a ograniczenia funkcjonalne - problemy związane z chęcią podejmowania jakiejś aktywności i ograniczeniami związanymi z tym, że jednostka ma protezę.3 opcje:- unikanie wykonywania zadania
- kompensowanie inwalidztwa przez lepsze wykorzystanie pozostałych kończyn
- wykonywanie czynności przy użyciu protezy
Dyspozycje fizyczne a niewydolność czynnościowa - niedoskonałość protezy, lub złe dopasowanie
- możliwość sterowania protezą
- opanowanie koordynacji nerwowo-mięśniowej
Gdy pojawiają się trudności przy wykonywaniu pewnych czynności może pojawić się zakłopotanie, zaniepokojenie.


(…)

… społecznych i niezależność finansowa.
liczba barier architektonicznych
Zawał serca (skrajna postać choroby niedokrwiennej serca)
1. Główne rodzaje chorób serca :
•Wrodzone wady serca
•Choroba reumatyczna serca (uszkodzenie zastawek i naczyń krwionośnych przez tkankę bliznowatą)
Nadciśnienie tętnicze
•Choroba wieńcowa.
2. Zawał serca
1) 90% zawał na podłożu miażdżycowym = wysiłek fizyczny; silne emocje zamknięcie światła
naczynia = zaburzenie ukrwienia = ból wieńcowy, najczęściej trwa ponad 20 minut do kilku kilkunastu godzin. Nie wolno objawu ignorować.
2) Całkowite zamknięcie światła tętnicy = martwica tkanek (konsekwencje w zależności od obszaru i rozmiaru).
3. Czynniki ryzyka zawału serca to:
1) podwyższony poziom cholesterolu;
2) nadciśnienie tętnicze (skurczowe 140, rozkurczowe 90 i powyżej). Niebezpieczne, gdyż prowadzi do nadmiernego usztywnienia naczyń krwionośnych.
4. Nadciśnienie tętnicze
a)Największa częstość występowania nadciśnienia: grupa wiekowa pomiędzy 35 a 60 rokiem Życia.
b) W Polsce nadciśnienie dotyczy ok. 20% dorosłej populacji.
c) Zwiastunami nadciśnienia tętniczego często są bóle głowy (najczęściej w okolicy potylicy), krwawienia z nosa, zawroty głowy, pogorszenie tolerancji…
…, rozumienie, liczenie, funkcje językowe i zdolność
dokonywania ocen.
Upośledzeniu funkcji poznawczych towarzyszą zwykle, a czasami je poprzedzają, zaburzenia sfery emocjonalno - motywacyjnej oraz obniżenie kontroli nad zachowaniem.
6. DSM IV: kryteria demencji
- pogorszenie pamięci krótkotrwałej i długotrwałej
- upośledzenie pamięci
- zaburzenia zdolności poznawczych
- zaburzenia zdolności społecznych…
… na początku choroby jakie rzeczy osoba chciałaby mieć pod ręką
- takie działania sprawią że chory będzie się nadal czuł pełnoprawnym członkiem rodziny; nie poczuje się on odsunięty a margines
Potrzeby opiekunów:
Docenienie roli opiekuna - to on podejmuje najważniejsze decyzje za chorego; stanowi łącznik ze światem zewnętrznym itd. Uważamy (cholera wie co za my), że leprze byłoby utworzenie statusu prawnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz