Słowotwórstwo - strona 2

Alfabet i wymowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ada Dąbiak-Król
 • Łacina
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

czytamy jako „ks” - lex 8. Kalendae (pierwszy dzieo miesiąca), Karthalo (Kartagina) 9. Słowotwórstwo: cura...

Morfologia - opis dziedziny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1967

wyrazów - słowotwórstwo Morfem - jest to najmniejsza niepodzielna jednostka językowa posiadająca...

Deborah Tannen-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pragmatyka języka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1638

nie. Słowotwórstwo K - utki, uśki, -uteńki. Zdrobnienia, spieszczenia - maluteńki, kawusia. składnia K - liczne...

Propedeutyka gramatyki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4893

morfologiczna nie wchodzi już w zakres słowotwórstwa (por. przykłady: dom-ek-∅, dom-ow-y, ale: dom-ow-nik...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3052

do językoznawstwa, Toruń 1989 Słowotwórstwo a fleksja Na pozór kwestia wydaje się prosta: produkty operacji...

Notatki z ASK

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379

międzywyrazowymi homonimy (niejednoznaczność) wyrazów w języku naturalnym słowotwórstwo (morfologia) języka...

Józef Ignacy Kraszewski "Stara Baśń"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

”; narzędnik l. mn.: „długimi włosy”; 1 os. l.mn. czasowników: „nie bronim”) słowotwórstwo: częste stosowanie...