Sąd gospodarczy - strona 5

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1862

sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd...

Spółka jawana-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Witold Dereń
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

. Spółka jawna podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców - w rejonowym sądzie gospodarczym...

Czynności procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2590

. #Jeżeli postępowanie przed sądem gospodarczym- pozwany w odpowiedzi na pozew nie podniesie wszelkich zarzutów...

Rachunek zysków i strat-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Dankowski
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

marca 1995 r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Rejonowy Sąd Gospodarczy...

Ochrona człowieka wykład 3/1/12

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Paweł Jaros
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1995

organizacyjne : sądy rodzinne sądy pracy sądy gospodarcze, grockie kiedyś jako wydziął karny Okręgowe- wyższego...

Sądownictwo administracyjne w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694

przewodniczącego KRRiT przysługuje odwołanie do Okręgowego sądu w Warszawie - sądu gospodarczego. Chodzi o decyzję...

Zasady działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

ujawnienia w systemie ewidencyjno-rejestrowym. Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Gospodarczy...

Sądy powszechne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183

) penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, 4) pracy (sąd pracy), 5) gospodarczy (sąd gospodarczy...

Prawo cywilne - wstęp

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

- jest to uregulowane Ustawą o zastawie rejestrowym; prowadzi je - sąd gospodarczy ewidencja gruntów i budynków...

Spółka jawna-wyjaśnienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Emilia Wieczorek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134

spółki, zmiany powyższych => każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do RHB /w sądzie...