Sąd Okręgowy w Warszawie - strona 6

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1624

jest z urzędu I prezes SN, postępowanie wykonawcze co do wyroków TS prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie kary...

Inspektor kolejnictwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

w sprawach, o których mowa w art. 33 ust. 8 oraz art. 66 ust. 1-3, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego...

Wzorce umów - pojęcie i charakter prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1106

Sąd Okręgowy w Warszawie, sprawujący funkcję sądu ochrony konkurencji i konsumentów -sąd zarządza...

Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

, co jest m.in. warunkiem uzyskania przez partię osobowości prawnej. Dokonuje tego sąd okręgowy w Warszawie...

Prawo gospodarcze - Wyklady

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

od konkretnej sprawy i należy do właściwości sądu okręgowego w Warszawie, sądu ochrony konkurencji i konsumentów...

Historia banku PKO - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

roku, a kilka dni później Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki SA do rejestru handlowego...