Rzecznik generalny - strona 5

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) Sposób powoływania członków. Skład. Funkcja rzeczników...

Prawo w UE - Swobody europejskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

, TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI: Najwyższy organ sądowy Unii, skład 15 sędziów i 8 rzeczników generalnych...

Prawo Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

, TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI: Najwyższy organ sądowy Unii, skład 15 sędziów i 8 rzeczników generalnych...

Tryb pracy Rady Ministrów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 903

Europejskiej Członka Trybunału Obrachunkowego Sędziów Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji Rzecznika...

Zasady etyki TSUE - 22 września 2007

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

, w których brali udział jako sędzia lub rzecznik generalny; 1. Niniejsze zasady etyki wchodzą w życie z dniem 7...

Opracowanie paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

, być wysłuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd. W opini rzecznika generalnego...

Sąd-geneza i rozwój

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

jest możliwość powołania rzeczników generalnych przy Sądzie; przełomowe znaczenie reformy nicejskiej polega...

Traktat z lizbony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Jarosław Kaczyński
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1120

ponad te, które są w niej zapisane, w ważnych dziedzinach Polska ma prawo indywidualnych regulacji, o rzecznicy generalni w TS...