Rzecznik generalny - strona 4

Postępowanie odwoławcze - Orzeczenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

) lub odwołania od orzeczeń izb sądowych; I Rzecznik Generalny wniosek do ETS o kontrolę orzeczeń SPI gdy uzna...

Prawo Europejskie - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

i Rzecznika generalnego. - Zawieszenie rozprawy i przygotowanie opinii przez rzecznika - Odczytywane fragmenty...

Wymiar sprawiedliwości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

z każdego państwa członkowskiego  27 TS jest wspomagany przez 8 rzeczników generalnych  ich zadaniem...

Wolności i prawa kulturalne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

w uzasadnieniu najczęściej Trybunał oddaje się do wniosków przedstawiciela prze rzecznika generalnego. Wyrok...

Wykładnia prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1071

i adwokatów lub radców prawnych oraz wniosków rzecznika generalnego, jak również, w miarę możliwości...