Wolności i prawa kulturalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wolności i prawa kulturalne - strona 1 Wolności i prawa kulturalne - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i katalog wolności oraz praw kulturalnych Są to te uprawnienia jedn. które mają na celu zagwarantowanie jej odpowiedniego rozwoju intelektualnego. Można tu wyróżnić:
-prawo do nauki (jest to także prawo ekonomiczne)
-obowiązek nauki. Państwo ma obowiązek zagwarantowania bezpłatnej nauki na stopniu podst.. W miarę możliwości państwa powinny zapewnić bezpłatną naukę w zakresie szkolnictwa średniego i wyższego. pretoriańskiego. Prawo pretoriańskie było wynikiem działania Trybunału Spraw. I oparcia swych wyrzeczeń w dużej mierze na postanowieniach europejskiej Konwencji ochrony Praw Człowieka i podst. Wolności oraz orzecznictwie trybunału Praw człowieka działającym w Strchrasburgu. Pojęcie prawa pretoriańskiego odnosi się do charakteru działania trybunału Spraw. Który stał się w praktyce strażnikiem indywidualnych uprawnień jedn. Od 1988r trybunał Spraw. Działa w dwojakiej firmie:* wyodrębniono sąd 1 instancji * działa jako trybunał składający się z 15 sędziów (sędzią Trybunału jest przedstawiciel obecnie każdego z państw członkowskich). Organizacja dzieli się na dwie izby 5 osobowe i 4 izby 3 osobowe. Na czele stoi przewodniczący, wybierają go sami sędziowie , bezwzględną liczba głosów. Jeżeli obraduje w pełnym składzie to kworum wynosi co najmniej 7 sędziów. Orzeczenia i ich charakter: orzeczenie odpowiada typowemu wyrokowi sądowemu przy czym w uzasadnieniu najczęściej Trybunał oddaje się do wniosków przedstawiciela prze rzecznika generalnego. Wyrok składa się z sentencji uzupełnione o przedstawienie motywów którymi kierował się Trybunał. Motywy te i sentencja poprzedzone są opisem faktów i norm prawnych które są niezbędne dla zrozumienia jego istoty. Orzeczenia wydawane są po rozprawie w języku używanym jako język postępowania. Jeden z języków państw członkowskich w języku francuskim. Ogłoszenie ma charakter publiczny a po ogłoszeniu następuję publikacje o w dzienniku urzędowym. Orzeczenia ogłasza się w wersji pierwotnej , ogłoszonej przez Trybunał. Jest to element gwarancji że nie doszło do jakichkolwiek zmian. Autentyczną wersją orzeczenia jest wersja językowa która charakteryzowała postępowanie przed Trybunałem. Orzeczenia mają moc obowiązującą od chwili ich ogłoszenia. Orzeczenie w którym orzeka się obowiązek zapłacenia sumy pieniężnej ma stronę inną niż państwo członkowskie czy organy wspólnoty mogą stać się przedmiotem przymusowego postępowania które będzie prowadzone na terytorium państw członkowskich. Zgodnie z zasadami postępowania egzekucyjnego, właściwymi dla tego państwa. W przypadku gdy orzeczenie dotyczy odszkodowania zasądzonego na rzecz jedn. (podmiotów indywidualnych osób fizycznych i prawnych). Przeprowadzone ma być także odpowiednie postępowanie egzekucyjne o ile właściwy organ Unii nie podejmuje się wykonywania długiego oręczenia. Orzeczenia trybunału dotyczące aktów indywidualnych bądź aktów normatywnych Unii, wywołują skutki z mocą ostateczną co oznacza uchylenie z chwilą wydania takiego aktu (jego pierwotną nieważność) . w sytuacji której Trybunał orzeka o bezczynności organów orzeczenie może wskazać zasady i normy jego wydania. Są dwa modele dostosowania się do orzeczeń w zakresie stwierdzenia kolizji między normami krajowymi a wspólnotami. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz