traktat z lizbony

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
traktat z lizbony - strona 1 traktat z lizbony - strona 2 traktat z lizbony - strona 3

Fragment notatki:


TRAKTAT Z LIZBONY  Głęboka reforma UE    etapy:     Deklaracja z Laeken (XII 2001)  o  określono przedmiot i zakres prac Konferencji międzyrządowej 2004,   o  UE musi być bardziej demokratyczna, przejrzysta i skuteczna,   o  katalog zagadnień: polityczne, strategiczne, techniczne (podejmowanie decyzji;      Konwent w sprawie przyszłości Europy (28.02.2002 – 20.06.2003)  o  Skład Konwentu: 15 państw członkowskich, 13 kandydatów, 16 posłów PE, 2 członków KE, 3 obserwatorów z  KR, 6 z KES, RPO i 3 partnerów społ.  w sumie  105 członków ,   o  przewodniczący:  Valery Giscard d’Estaign , wiceprzewodniczący:  Giuliano Amato  i  Jean-Luc Dehaene ,   o  fazy Konwentu:      faza słuchania   (listening phase) ,      faza pracy w grupach roboczych   (studying phase) ,      opracowanie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy   (drafting) ;      Konferencja międzyrządowa 2003/2004 i podpisanie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy  o  negocjacje między państwami w sprawie zapisów w traktacie,   o  Polska:  podejmowanie decyzji w Radzie większ. kwalifikowaną, ustalenie składu KE, odniesienie chrześcijańskie  w preambule traktatu, ustalenie formy współpracy w zakresie polityki zagr. i bezp., utrzymanie nicejskiej  formuły głosowania ,   o  ostateczna wersja traktatu:  17-18 VI 2004 ,   o  uroczyste  podpisanie :  29 X 2004  w  Rzymie ,   o  do wejścia w życie potrzebna ratyfikacja wszystkich państw członkowskich;   o   struktura i najważniejsze postanowienia Traktatu Konstytucyjnego     nie był  konstytucją, nie tworzył europejskiego superpaństwa,     traktat rewizyjny – wielostronna umowa międzynarodowa,      uchylał dotychczasowe traktaty założycielskie i rewizyjne   (wyj. Traktat o EUROATOM) ,     przekształcał UE w organizację międzynarodową, likwidując strukturę filarową,      budowa :  preambuła ,  4 części zawierające 448 art. ,  36 protokołów ,  2 załączniki ,  50 deklaracji ,     preambuła – kontrowersje wokół dziedzictwa chrześcijańskiego (Polska),     włączono do niego  Kartę Praw Podstawowych , nadając jej moc prawną  (do cz. II TK) ,      podmiotowość prawno międzynarodowa UE ,     podział kompetencji między państwa członkowskie,     zmiany w systemie instytucjonalnym UE ( PE : 750 – 6-96/państwo,  KE : do 2014 po 1 z państwa, potem  redukcja do 2/3 państw,  przewodn. RE ,  MSZ UE ,  prezydencja zbiorowa : 3 państwa, rotacja co 1,5  roku,      katalog źródeł prawa wtórnego UE : ustawa, ustawa ramowa, rozporządzenie, decyzja, zalecenie,  opinia,

(…)

… sektorowe:
 powołanie Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
 powołanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych,
 klauzula solidarności w dziedzinie polityki energetycznej,
o inne zmiany:
 wzmocnienie roli parlamentów narodowych,
 TL zapewnia ochronę praw podstawowych, obowiązek przystąpienia UE do EKPC;

Znaczenie nowych rozwiązań dla Polski:
o utrzymanie systemu…
…,
o Kolejne referendum – wynik pozytywny,
o problemy były również w RFN, Czechach i Polsce  ostatecznie TL wszedł w życie 1 XII 2009;
Charakter prawny i struktura Traktatu z Lizbony:
o traktat rewizyjny  modyfikuje poprzednie traktaty,
o zmiany w zakresie instytucji, wzmocnionej współpracy, polityki zagr. obr., traktacie o EWG, określa dziedziny
działania UE,
o TUE – bez zmian, TWE  TFUE,
Traktat…
…,
 Wspólnota  Unia (w TUE i TFUE),
 System podwójnej większości w głosowaniu w Radzie odroczony do 2014;
Najważniejsze postanowienia Traktatu z Lizbony:
o charakter i kompetencje UE:
 od 1 XII 2009 - WE  UE,
 UE ma osobowość prawną i jest jednolitą organizacją międzynarodową,
 likwidacja filarów,
 podział kompetencji,
o instrumenty prawne i procedury:
 rozszerzenie współdecydowania,
 klauzula kładki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz