Rzecznik Praw Dziecka - strona 8

Konstytucyjny status jednostki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1218

, Rzecznika Praw Dziecka, który jest wyspecjalizowanym ombudsmanem, który może zwracać się do właściwych...

Sędzia- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

PRAW DZIECKA 06.01.00; Powoł zgodnie z konstyt upoważnieniem zawartym w art. 72 ust 4 kon;ustawa...

Zasady ustroju politycznego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 8792

do jednego z trzech elementów tegoż podziału, bowiem takich organów jak np. NIK bądź Rzecznik Praw Dziecka...

Postępowanie administracyjne - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1197

WYKŁAD I, 22.02.2012r. Egzamin testowy - 20 pytań + 2 opisowe (z wykładu); 45 minut. Test z kodeksu. Ustawa z 25 lipca 2002 o ustroju sądów administracyjnych; 30 sierpnia 2002 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podręczniki: Kędziora - ogólne postępowanie administracyjne (za 2-3 ...

Pracownicy administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

, regionalnych izbach obrachunkowych, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Rzecznika Interesu Publicznego...

Geneza prawa człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

i wyrażania własnego poglądu. Nad przestrzeganiem tych praw w Polsce, czuwa od 2000 roku Rzecznik Praw Dziecka...