Ryzyko finansowe - strona 19

Budżet

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Maciej Feliks
  • Finanse publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 945

ze wzrostu zadłużenia publicznego i związanego z tym ryzyka finansowego wzrost stóp procentowych wzrost...

Europejski system banków

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

w zakresie wspólnej waluty – stabilność cen, analiza ryzyka finansowego, o koordynacja i monitorowanie...

HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

pienięŜna BC, rozwiązania systemowe • psychologiczne: oczekiwania, ryzyko finansowe 166 HANDEL ZAGRANICZNY...

Zarządzanie finansami - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3402

nie jest obojętne - ta zmiana wpływa na rentowność, ryzyko finansowe) VII. RYZYKO W DECYZJACH FINANSOWYCH (Czekaj...

Zarządzanie bankiem komercyjnym

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651

, prowadzącą równolegle różnego typu działalności, wykonującą operacje z którymi wiąże określone z góry ryzyko...