Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 7938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej - strona 1 Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej - strona 2 Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: sprawozdania finansowe, analiza wskaźnikowa, wskaźniki ekonomiczne, zastosowanie, cele, wady, zjawiska, procesy gospodarcze, przedmiot analizy ekonomicznej, cechy jakościowe, cechy ilościowe, biznes plan, działalność gospodarczo finansowa, rachunek zysków i strat, zasada kontynuacji, porównania w przestrzeni, ocena pozycji firmy na rynku, bilanse publikacyjne, zakłócenia, zakłócenia o charakterze finansowym, zmiana ceny, zakłócenia rzeczowe, zakłócenia organizacyjne, płynność bieżąca, zasady analizy wskaźnikowej, eliminacja zakłóceń, publikacje rządowe, publikacje zrzeszeń, komercyjne bazy danych, analiza porównawcza, podejście metodyczne, klasyfikacja wskaźników, wskaźniki płynności, płynność ogólna, płynność bieżąca, wskaźnik zasilania finansowego, zadłużenia ogólnego, zadłużenia krótkoterminowe, pokrycia odsetek, pokrycia kosztów stałych, wskaźniki aktywności, ? obrotowości (produktywności) majątku ogółem ? określa wartość przychodu ze sprzedaży przypadającą na każdą złotówkę wartości majątku ogółem, obrotowości (produktywności) majątku trwałego, obrotowości zapasów, windykacja należności, wskaźniki rentowności, rentowność sprzedaży ? charakteryzuje wielkość zysku przypadającą na każdą złotówkę przychodu ze sprzedaży, rentowność kapitałów własnych.

 
Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej
 1. Istota analizy wskaźnikowej
 
Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. wachlarz wskaźników, jakie mogą być obliczone na podstawie sprawozdań finansowych, jest szeroki. Można za ich pomocą syntetycznie charakteryzować różne aspekty ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa. W krajach o gospodarce rynkowej stosuje się pewne zestawy, bardzo zbliżonych pod względem treści, wskaźników ekonomicznych. dzięki ujednoliceniu treści tych wskaźników mogą one być jednoznacznie interpretowane nie tylko przez menadżerów, ale również kredytodawców i udziałowców firmy. W zależności od potrzeb i zainteresowań, poszczególne grupy odbiorców analizy wskaźnikowej ograniczają zakres wskaźników wykorzystywanych w analizie.
Analiza wskaźnikowa jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy. Niemniej sposób podejścia do tego narzędzia musi być odpowiednio wyważony i uzupełniony innymi narzędziami analitycznymi. wynika z tego, iż analiza wskaźnikowa nie jest wolna od pewnych ograniczeń. Najważniejszym z nich jest fakt, że bazuje wyłącznie na przeszłości firmy. jednak wraz z analizą otoczenia może ona służyć do przewidywania warunków działania przedsiębiorstwa w przyszłości.[1]
Podmiotem analizy ekonomicznej są zjawiska oraz procesy gospodarcze we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa, występujące zarówno w jego obrębie, jak i otoczeniu. Ujmowane są one w związkach i zależnościach ze zjawiskami oraz procesami technicznymi, a także społecznymi istniejącymi w przedsiębiorstwie.
W szczegółowym, dziedzinowym ujęciu przedmiotem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa mogą być:
1.            wyniki finansowej działalności 2.            wyniki materialne działalności (w przedsiębiorstwie produkcyjnym będzie to produkcja, w handlowym - obrót, w usługowym - usługi w przekroju asortymentowym i jakościowym w ujęciu dynamicznym i przestrzennym),
3.            koszty własne,
4.            gospodarka zasobami ludzkimi,
5.            gospodarka zasobami materiałowymi,
6.            gospodarka środkami trwałymi,
7.    

(…)

… się z zobowiązań krótkoterminowych. Kredytodawcy udzielający kredytów na dłuższy okres są zainteresowani zdolnością firmy do generowania gotówki oraz oceny ryzyka finansowego w dłuższym czasie. Właściciele firmy, akcjonariusze są zainteresowani zdolnością firmy do generowania gotówki oraz oceny ryzyka finansowego w dłuższym czasie. Właściciele firmy, akcjonariusze są zainteresowani poziomem rentowności i ryzyka…
… sprawozdań finansowych obejmuje obliczanie wskaźników finansowych, konstruowanych w oparciu o dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat i porównanie ich wielkości w czasie, z wielkością wzorcową lub między różnymi jednostkami gospodarczymi. W przypadku oceniania działalności przedsiębiorstwa za okres, dla którego nie sporządza się sprawozdania finansowego, np.: za okres jednego miesiąca, podstawę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz