Analiza finansowa - wskaźniki podstawowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - wskaźniki podstawowe - strona 1

Fragment notatki:

docx.

Notatka zawiera takie informacje jak: wskaźniki podstawowe, wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności.

Analiza wskaźnikowa to jeden z elementów analizy finansowej. Dokonuje się jej na bazie danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.
W tej analizie wyróżniamy cztery podstawowe kategorie wskaźników:
płynność finansowa,
sprawność działania przedsiębiorstwa,
zyskowność,
rentowność.
Program SIMPLE dostarcza nam możliwość wygenerowania wskaźników we wszystkich wyżej wymienionych obszarach.
WSKAŹNIKI PODSTAWOWE
Ponad program dostarcza nam też grupę wskaźników podstawowych, które pozwalają na przedstawienie danych finansowych na wykresie (są to wartości danej kategorii finansowej np. aktywa czy środki pieniężne) przy czym firma ma możliwość zaznaczenia jakie są dla niej wartości krytycznie. Może zaznaczyć wartość jaka dla niej jest najwyższa i najniższa. To pozwala na czytelne przedstawienie danych na wykresie. Taka analiza dostarcza nam bardzo ograniczoną ilość informacji, informuje nas jedynie o poziomie danej wielkości w przeszłości oraz czy dana wartość mieści się w granicach przedziału wyznaczonego przez firmę. Na podstwie danych wynikających z tych wskaźników nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych decyzji dotyczących przyszłości firmy.
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Przy badaniu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa analiza wskaźników płynności tak jak rentowności należy do jednej z ważniejszych grup wskaźników. Ta grupa wskaźników pozwala ocenić mozliwość firmy do pokrycia zaciągniętych przez nią zobowiązań. Utrzymanie płynność finansowa jest jednym z najważniejszych celów przedsiębiorstwa. Brak odpowiedniej płynności powoduje dla przedsiębiorswa wiele niekorzystnych efektów np. dostawcy mogą zarządać zapłaty w gotówce tym samym nie udzielając kredytu kupieckiego w obawie przed brakiem jego spłaty.
W tej kategorii program SIMPLE dostarcza nam trzy rodzaje wskaźników: płynność bieżąca, płynność gotówkowa oraz wysoka płynność. Naszym zdaniem na podstawie wcześniej wymienionych wskaźników, jesteśmy w stenie rzetelnie i wiarygodnie ocenić płynność w regulacji zobowiązań bieżacych.
WSKAŹNIKI STRUKTURY MAJATKU
WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz